VKG Energia OÜ. Põhja Elektrijaama akupatarei nr 2 ja laadija tarnimine ja asendamine.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Energia OÜ<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Tsehhi, seadme või osakonna nimetus<br><br></td><td valign="top">Põhja SEJ</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Akupatarei АБ-2 ja laadija vahetus VKG Energia Põhja elektrijaamas<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Kontaktisik (nimi, perekonna- nimi, telefon, e-post)</td><td valign="top">Andrei Romanov<br>Tel. +372 5099321<br><a href="mailto:andrei.romanov@vkg.ee">andrei.romanov@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top">Hankemenetluse liik</td><td valign="top">Avalik hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top">Hankeobjekti tehniline kirjeldus</td><td valign="top"><ul><li>Akupatarei АБ-2 koosneb 105 elemendist 6OpzS 420 tüüpi, mahtuvusega 420 Ah, 2,25 V, laadija АБ-2</li></ul>.</td></tr><tr><td valign="top">Täiendavad tehnilised tingimused</td><td valign="top">Tehniline ülesanne AB-2_est<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top">Pakkumiste esitamise tähtaeg</td><td valign="top">06.12.2022 15:00<br><br></td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee‏‏‎‬‪‬‎‎‎‪‎‎‎‎‏‪‪‬‏‏</a><br><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

06.01.2023

Avaldamise kuupäev:

16.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked