VKG Energia OÜ. Insener-geodeetiliste uuringute teostamine järvevee kulumõõturite paigaldamiseks mõeldud kambrite ehituse piirkonnas .

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<br><table align="left" border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td>VKG Energia OÜ<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Põhja Soojuselektrijaam</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top"><strong>Insener-geodeetiliste uuringute teostamine järvevee kulumõõturite paigaldamiseks mõeldud kambrite ehituse piirkonnas (geoloogilised uuringud ja geodeetiline alusplaan)</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Igor Kazarets, +372 56981720, hoolduse ja remondiosakonna juhataja<br><br>Jelena Morozova, +372 53420009 – remondiosakonna projektijuht-konstrueerimise insener<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud ja läbirääkimistega<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Insener-geodeetiliste uuringute teostamine vastavalt tehnilise ülesandes kirjeldatule VKG kontserni tootmisterritooriumi piires kolmes kohas:<br><br>Kambri<strong> K-1</strong> piirkonnas (uus planeeritav kamber LõunaSEJ piirkonnas, <strong>32217:001:0007</strong> Keemia vkt 1a);<br><br>Kambri <strong>K-2</strong> piirkonnas (uus planeeritav kamber OÜ ViruRMT admin.hoone piirkonnas, <strong>32215:001:0039</strong> Keemia vkt 11h);<br><br>Kambri <strong>K-3 </strong>piirkonnas (olemas olev kamber, <strong>32201:001:0156</strong> Keemia vkt 7t).<br>Hanke objekti detailne kirjeldus on toodud hanke dokumentide juurde manustatud tehnilises ülesandes (vene keeles).<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top"><ol><li>Vesi IFS.pdf K-1.pdf</li><li>ТЗ геодезия К-1.odt</li><li>ТЗ геология К-1.odt</li><li>Vesi IFS.pdf K-2.pdf</li><li>ТЗ геодезия К-2.odt</li><li>ТЗ геология К-2.odt</li><li>Vesi IFS.pdf K-3.pdf</li><li>ТЗ геодезия К-3.odt</li><li>ТЗ геология К-3.odt</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">22.06.2022 hiljemalt 12:00</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top"><ol><li>Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavates tegevusvaldkondades.‏‏‎‪‎‪‏‪‬‏‏‏‏‪‏‪‎‏‪‬</li><li>Allhankeorganisatsiooni teenuste kasutamise korral lisab pakkuja oma pakkumise juurde alltöövõtjate nimekirja. Alltöövõtjal peab olema kehtiv vastava majandustegevusala registreering majandustegevuste registris (MTR).</li><li>Maksuvõlgnevuste puudumine</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Tulus pakkumine (kvaliteet, maksumus, tehniline väärtus jne.) tehniline sisu ja selle maksumus, lepingu täitmise aeg<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">2022.a. nädal nr 27<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">Kokkulepel pakkujaga. Objektiga tutvumiseks palume esitada vastav päring VKG hankeosakonda.<br><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br><br><br><br></td></tr></tbody></table>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.06.2022

Avaldamise kuupäev:

14.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked