VKG Elektrivõrgud OÜ. Narva linnas Kangelaste pr 30a alajaama AJ-286 projekteerimine.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">VKG Elektrivõrgud OÜ<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Käiduosakond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Narva linnas Kangelaste pr 30a alajaama AJ-286 projekteerimine<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Inna Revjakina 3342 403, 5099 327, <a href="mailto:inna.revjakina@ev.vkg.ee">inna.revjakina@ev.vkg.ee</a></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Avatud.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Projekteerida uus alajaaam ja demonteerida vana alajaam<br>Täpsemalt PÜ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong></td><td valign="top">Hanke üldtingimused.<br>Projekteerimisülesanne.<br>Eskiis.<br>Eskiis-2.<br>AJ-216 ol.ol. skeem.<br>Nõuded jaotustrafodele.<br>Projekteerimise_TVL_tuuptingimused.<br>Kooskõlastuse plank_VEV-j_LT4_vom_2_versioon_7_est_rus<br>Põhinõuded keskpinge jaotusseadmele.<br>Kangelaste_30a_ajutine_EK1744_EELskeem<br>VEVj_THN_1_NOUDED_0_4_kV_ELEKTRIKILPIDELE<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">30.01.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">Hanke üldtingimused<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Parim hind, eelnev töökogemus<br><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;‏‏‎‬‬‎‪‬‏‏‎‪‏‏‬‎‬‏‎‎</strong><br><br></td><td valign="top">15.06.2023</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong><br><br></td><td valign="top">Vastavalt kokkuleppele</td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.<br>Pakkuja on hankelepingu täitmisel kohustatud järgima hankija kehtestatud normdokumente, sealhulgas eeskirju, &nbsp;juhendeid, protseduure, mis asuvad veebilehel<br><a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.01.2023

Avaldamise kuupäev:

15.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked