VKG AS. Isikukaitsevahendite (hingamis- ja kuulmiskaitse) ostmine kuni 30.06.2023.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top"><br>VKG Oil AS<br>VKG Energia OÜ<br>Viru RMT OÜ<br>VKG Kaevandused OÜ<br>(Ojamaa kaevandus)<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Isikukaitsevahendite (hingamis- ja kuulmiskaitse) ostmine kuni 30.06.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong> <em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em></td><td valign="top">Inna Revjakina, +37250 99327,<br><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud hange<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Ostetakse isikukaitsevahendeid (maskid, kõrvaklapid jne.).<br>Pakkuja märgib pakkumuses Kauba (partii) tarneaja, mis ei tohi olla pikem kui 7 kalendripäeva tellimuse esitamisest.<br>Tarnetingimus DDP Ida-Virumaa, Lepingus näidatud sihtkohad (Incoterms 2020). Viru Keemia Grupp AS-i struktuuriüksused Ida-Virumaal.<br>Hankija võib vähendada/suurendada sõlmitava hanke mahtu kuni 20% tulenevalt hankija tegelikust vajadusest.<br>Hankija sõlmib hankelepingu ilma konkreetsete kogusteta.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>hinnapakkumistabel&nbsp;</em></td><td valign="top">pakkumuse vorm<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">12.01.2023<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">kogemus &nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;‏‏‎‬‪‬‎‬‎‎‬‏‏‏‎‪‎‏‎‪</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td><td valign="top">hindamismeetod - vähim on parim</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">vastavalt tellimusele kuni 30.06.2023 a.</td></tr></tbody></table><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujaga eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail<span>&nbsp;</span><a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.<br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

11.01.2023

Avaldamise kuupäev:

05.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked