Viru Keemia Grupp AS. Kontsern Viru Keemia Grupp AS-i töötajate tervisekontrolli ja vaktsineerimiseteenus.

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong><br><br></td><td valign="top">Viru Keemia Grupp AS<br></td></tr><tr><td valign="top"><br></td><td valign="top"><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Kontsern Viru Keemia Grupp AS-i töötajate tervisekontrolli ja vaktsineerimiseteenus<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><em>(ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)</em><br></td><td valign="top">Ksenia Moskvina<br>Tel. +372 568 574 56<br><a href="mailto:ksenia.moskvina@vkg.ee">ksenia.moskvina@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">&nbsp;Avatud<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Töötajate esmane tervisekontroll toimub vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele Hankija suunamiskirja alusel Jõhvis/Kohtla-Järvel paiknevas pakkuja baasis.</li><li>Teenuse osutaja peab võimaldama tervisekontrollile registreerimise, otsuste edastamise elektroonselt teenuse osutaja süsteemi kaudu. &nbsp;</li><li>Töötajate perioodiline tervisekontroll toimub arsti nimetatud tähtajal, mis määratakse kindlaks esmasel või järgneval tervisekontrollil, kuid mitte harvemini kui 1 kord kolme aasta jooksul.</li><li>Tervisekontrolli teenuse osutaja külastab Hankija töökohti.</li><li>Hankija ei taga kindlat tervisekontrolli läbivate töötajate arvu ühelgi ajaperioodil.</li><li>Uuringute ja läbivaatuste alusel väljastatakse töötervishoiuarsti otsus töötaja sobivuse kohta antud ametikohale ning soovitused pideva töövõime säilitamiseks. Otsus väljastatakse töötajale ja hankijale (tööandja kontaktisikutele).</li><li>Raamleping sõlmitakse kaheks aastaks.</li><li>Hankes pakutud hinnad peavad kehtima kogu lepinguperioodi kestel. Hindade ja muude lepingutingimuste muutmine toimub põhjendatud vajaduse korral vastavalt Võlaõigusseadusele ja teistele asjassepuutuvatele õigusaktidele teenuseosutaja poolt esitatud põhjendatud ettepanekul. Teenuse eest tasumine toimub pakkuja poolt koostatud arve järgi hiljemalt 30 päeva jooksul arve esitamise päevast alates. Teenuse osutaja võib konkreetse tütarettevõtte osas väljastada koondarveid (nt ühe kalendrikuu kohta), näidates ära töötajate nimed ja struktuuriüksused. Täpsemad õigused ja kohustused fikseeritakse hankelepingus.</li><li>Töötajate kategooriad:</li></ol><ul><li>kuvariga töötajad;ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalidega kokkupuutuvad tootmistöötajad (operaatorid, aparaaditöölised, lukksepad, keevitajad) ja transporditöötajad (autolukksepp, buldooserijuht, traktorist, poolkoksi autojuht, laadija);</li><li>raudtee töötajad (jaamakorraldaja, vaguni järelevaataja, raudtee remonditööline, raudtee monteerija, raudtee veokorraldaja, raudteeveonduse juht, infrastruktuurijuht);</li><li>Allmaakaevandamine ( allmaa koristustööline, läbindaja, allmaatöölised ja ITP, elektrikud);</li><li>Pealmaakaevandamine (rikastusseadme operaatorid ja ITP, seadmete remondi- ja valve lukksepp, elekter- ja gaaskeevitaja, elektrikud);</li><li>lõhkematerjali käitlevad töötajad;</li><li>ülejäänud töötajad (nt maa peal töötajad (kaevandus), bussijuht, laadurijuht, elektrilukksepp, laboritöötajad)</li><li>haldustöötajad</li><li>elektrikud.</li></ul><br><br><ol><li>Vaktsineerimise teenuse osutamine toimub sarnaselt töötervishoiu teenusele ehk kontaktisikud lepivad kokku, mille vastu vaktsineeritakse ja millistel aegadel vaktsineerimine toimub.</li><li>Üldjuhul võtab vaktsineerimisele suunatu kaasa oma vaktsineerimise passi. Esmakordse vaktsineerimise, passi kaotamise või lõppemise korral väljastab teenuse osutaja vaktsineerimise passi, mille eest ei tohi hankijale lisanduda täiendavaid kulusid.‏‏‎‬‪‬‪‬‎‎‬‎‎‬‏‪‪‬‪‪</li><li>Vaktsineerimise teenus peab sisaldama vaktsineerimise passi täitmist (sh vaktsiini partii nr ja vaktsiini nimetust).</li><li>Vaktsineerimise teenus peab sisaldama teenuse osutaja kohaletulekut Hankija töökohtadele aadressil Keemia väikekoht 1 Kohtla-Järvel ning Ojamaa kaevandus (Võrnu küla) (vajadusel).</li><li>Juhul, kui teenuse osutaja kehtestab oma hinnakirjas tavaklientidele vaktsineerimiseks soodushinna, mis on odavam hankelepingus kokkulepitud hankijale kehtivast vaktsineerimise hinnast, on teenuse osutaja kohustatud hankija töötajaid vaktsineerima tavaklientidele kehtestatud soodushinna eest soodushinna kehtivuse perioodil.</li><li>Hankija ostab vaktsineerimise teenust järgmiselt:</li><li>puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine;</li><li>gripi vastu vaktsineerimine;</li><li>vajadusel ette tellimisel muu vaktsiin.</li></ol><br><strong>Pakkuja võib esitada pakkumuse ka ainult tervisekontrolli teenuse või vaktsineerimisteenuse osutamiseks.</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em><br></td><td valign="top">Lisa 1. Tervisekontrolliteenuse pakettide kirjeldus<br>Lisa 2. Pakkumuse vorm<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br><br></td><td valign="top">01.12.2022</td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top">Pakkuja peab omama kehtivat Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba töötervishoiuteenuste osutamiseks. Hankija kontrollib tegevusloa olemasolu Terviseameti koduleheküljel olevast avalikust andmekogust<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td valign="top">Hindamiskriteeriumid:<br>1.osa &nbsp; Tervisekontroll;<br>Hankija liidab erinevat pakettide maksumuse kokku ja tunnistab edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumuse.<br>2. osa &nbsp;uuringud, analüüsid<br>Hankija tunnistab edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumuse.<br>3. osa &nbsp;vaktsineerimine<br>Hankija tunnistab edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumuse.<br>Hankijal on õigus aktsepteerida pakkumused osaliselt.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Alates 01.01.2023 &nbsp;kuni 31.12.2024<br><br></td></tr></tbody></table><br><strong>Pakkumus peab sisaldama teavet pakkumuse jõusoleku kehtivuse osas.</strong><br>Hinnad palume esitada ilma käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parimate pakkujatega eesmärgil saavutada minimaalse ja mõistliku hankemaksumuse. Läbirääkimistel osalenud pakkuja võib korduvaks etapiks esitada sama või väiksema hinnaga pakkumuse.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Hankemenetluse küsimustes palume pöörduda:<br>Inna Revjakina<br>+372 33 424 03<br>+372 50 99327<br>e-mail <a href="mailto:inna.revjakina@vkg.ee">inna.revjakina@vkg.ee</a><br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega".<br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumised on varjatud kuni pakkumuste esitamise tähtaja saabumiseni.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

01.12.2022

Avaldamise kuupäev:

21.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked