Viru Keemia Grupp AS,VKG põhiterritooriumi PTZ kaamerate asendamine ja videomastide kaabelduse asendamine/korrastamine. VKG.10-09/29

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Ettevõtte nimetus</strong></td><td valign="top">Viru Keemia Grupp AS</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Tsehhi, seadme või osakonna nimetus</strong></td><td valign="top">Sisevalveosakond</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top">Viru Keemia Grupp AS,VKG põhiterritooriumi PTZ kaamerate asendamine ja videomastide kaabelduse asendamine/korrastamine</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Indrek Poom, sisevalveosakonna juhataja<br>+372 56976530<br><u><a href="mailto:indrek.poom@vkg.ee">indrek.poom@vkg.ee</a></u></td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Avatud hankemenetlus</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Viru Keemia Grupp AS aadressil Keemia vkt1. Kohtla- Järve.<br>Seoses seadmete ja kommunikatsioonide amortiseerumisega soovime soetada ja paigaldada 3 pöörd (edaspidi PTZ) kaamerat ja korrastada kaameramastide andmeside ning tugevvoolu kaablid.<br>Viru Keemia Grupp territooriumitel on kasutusel Bosch Video Management System (edaspidi BVMS) enterpryse platvormil videotöötlus analüütika.<br>Süsteemi on lülitatud 12 PTZ kaamerat.<br>Andmeside kandjad on töökorras ja vajavad korrektset kinnitust mastidel.<br>Tugevvoolu kaablid on osaliselt amortiseerunud ja vajavad vahetamist ning korrektset kinnitamist mastidel.<br>Tööd videomastidel on võimalik teostada ainult tõstukilt. Mastide redelitel liikumine on keelatud. Kasutata tuleb kõiki ohtusnõuetest tulenevaid isikukaitse vahendeid ja töö võtteid.<br>Asendatavad kaamerad:<br>PTZ 1- 1000T, pakkuda koos ilmastikukindla liigendjalaga 1,5m.<br>PTZ 7- Defenoolimine<br>PTZ 8- Põhja<br>PTZ kaameratena pakkuda PTZ Bosch VG5-7230-EPR5 koos vajaliku kinnitusvahendiga.<br>Kaablite korrastamine:<br>Valgustusmastide kõrgus, mille asuvad PTZ kaamerad, on 20- 30 meetrit.<br>Tugevvoolu kaablid on osaliselt amortiseerunud ja vajavad vahetust. Kaablid paigaldada ilmastikukindla kõri või toruga. Kaablid peavad olema kinnitatud ajas püsival meetodil (vältida kaabliviitsade kasutamist). Valgustusmasti jalamil tagada kaamera vooluvõrgust väljalülitamise võimalus, st. paigaldada ilmastikukindlas kapis ülepinge kaitse.<br>Videomastide kaabelduse korrastamisel/renoveerimisel kasutada võimalusel kaablite maa- alust meetodit. Juhul kui see ei ole võimalik või otstarbekas tuleb kasutada kaablitrossi, kaabel kinnitada ajas püsival meetodil (vältida kaablivitsade kasutamist). &nbsp;<br>Videomastid:<br>PTZ 1- 1000T<br>PTZ 2- Õliladu<br>PTZ 5- Depoo<br>PTZ 6- Petroter 3<br>PTZ 7- Defenoolimine<br>PTZ 8- Põhja<br>PTZ 9- Pavandu<br>PTZ10-Mägi<br><strong>Normdokumendid:‏‏‎‪‎‬‪‪‏‪‪‪‎‪‪‬‎‪‪‪</strong><br>Ehitusseadus<br>Elektriohutusseadus<br><strong>Olulisemad standardid:</strong><br>EVS-HD 60364 “Ehitise elektripaigaldised”; “Madalpingelised elektripaigaldised”<br>EVS-62676<br>EVS-EN 50130<br>EVS-EN 50131 “Häiresüsteemid. Sissetungimishäire süsteemid”<br><strong>Lisatingimused:</strong><br>Pakkumuses väljendada ja näidata eraldi süsteemi seadmete, abimaterjali ja paigalduse maksumus, samuti kogumaksumus.<br>Pakkumuses tuua välja seadmete <u>spetsifikatsioon&nbsp;</u>ja hinnad väljendada iga positsiooni lõikes.<br>Kaablite paigaldamisel järgida tootjatehase ja standarditega esitatud nõudeid (nõrkvoolu kaablite paigaldamisel kõrvuti tugevvoolu kaablitega kasutada nõuetekohast eraldusvaheseina (EVS-EN 50174-2:2018). Juhtmestiku seintest läbiviimisel kasutada läbiviike.<br>Tööde teostuse järel esitada nõuetekohane teostusdokumentatsioon:<br>seletuskiri(paigaldiste kohta);<br>seadmete spetsifikatsioonid ja datasheedid ja kasutusjuhendid;<br>mõõdistusprotokollid, sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioon;<br>teostusjoonised ja struktuurskeemid(vastavalt valdkonna EVS ja VKG teostusjooniste korra nõuetele) – 2 eksemplari paberkandjal ja 1 elektrooniliselt failidena.</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid</strong><em>&nbsp;</em></td><td valign="top">Lisa 1, asendiplaan. Lisa 2, fotod.<br><strong>&nbsp;</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Pakkumuste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">29.juuli 2022.a kell 13:00</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top">-</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top"><strong>Põhitegurid ja osatähtsus (%):</strong><br>Majanduslikult soodsaim pakkumus -45%.<br>Seadmete ja materjalide valik – 25%<br>Seadmetele ja teenusele pakutav garantii – 15%<br>Operatiivsus (lühikesed tarne ja paigaldustähtajad) -15%</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Hiljemalt 01.oktoober 2022.a</td></tr><tr><td valign="top"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></td><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">26.juuli 2022.a kell 10:00</td></tr></tbody></table>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

29.07.2022

Avaldamise kuupäev:

25.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked