Vilja tn 3 katlamaja üleviimine õliküttelt gaasiküttele

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pakkumuste esitamise e-post:m.raidmaa@ts.ee Palume esitada pakkumus Muuga sadamas Vilja tn 3 katlamaja ülemineku õliküttelt gaasiküttele projekteerimiseks ja ehitamiseks AS-ile Tallinna Sadam. Tööde täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava lepingu projekt. Tööde teostamise tähtaeg on 10.09.2021, välja arvatud kinnistu sisese ja liitumispunktist tuleva gaasitorustiku ühendamine ning katlamaja käiku andmise dokumentatsiooni hankimine juhul kui gaasi liitumispunkt ei ole valminud tööde teostamise tähtajaks. Viimati nimetatud tööde tähtaeg on 2 nädalat peale Tellija teavitust gaasi liitumispunkti valmimise kohta. (Gaasi liitumispunkti rajamine ei kuulu pakkumuse mahtu). Pakkumuses esitada järgmised dokumendid: Pakkumuse maksumus Lisa 1.2 vormil; Teostatud tööde loetelu; Volikiri pakkumuse esitamiseks (vajadusel). Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Pakkumusi võivad esitada ainult objektiga tutvunud pakkujad. Objekti tutvustab Jaan Pihlamägi 09.06.2021 kell 11:00 Soovijatel registreeruda vähemalt 24h enne tutvumise aega saates oma esindaja nime, isikukoodi ja auto numbri (ilma eelnevalt teavitatud nime ja isikukoodita sadama territooriumile ei lubata) e-posti aadressile j.pihlamagi@ts.ee (tel. +372 5309 1585). Kogunemine külastuseks toimub Muuga sadam, Lasti tee 12 hoone ees olevast parklast. Pakkuja poolt esitatud pakkumus peab olema jõus 90 päeva, alates pakkumuse esitamise tähtpäevast. Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles. Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf , .txt, .rtf, .odt, ifc/ landXML ning MS Office formaate. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuse maksumusest ning tunnistame edukaks nõuetele vastava pakkuja poolt esitatud nõuetele vastava soodsaima pakkumuse. Pakkumus palun esitada hiljemalt 16.06.2021 kell 10.00 e-posti aadressile m.raidmaa@ts.ee. E-kirjale märkida märgusõnana hanke ja pakkuja nimi. Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab AS-i Tallinna Sadam kodulehelt www.ts.ee. AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või tellida töid pakkuja nõusolekul osaliselt.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

16.06.2021

Avaldamise kuupäev:

01.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked