Vilja tn 3 katlamaja õliküttelt gaasiküttele üleviimise projekteerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Palume esitada pakkumus Muuga sadamas Vilja tn 3 katlamaja ülemineku õliküttelt gaasiküttele projekteerimiseks AS-ile Tallinna Sadam. Tööde täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava lepingu projekt. Tööde teostamise tähtaeg on 2 kuud lepingu allkirjastamisest. Nõuded pakkujale: 1. Pakkuja peab omama õigust tegutseda (või majandustegevuse registri (MTR) majandustegevusteadet) tegevusalal „gaasitööd“. Eesti Vabariigisregistreeritud pakkuja puhul kontrollib hankija majandustegevusteadet MTRist. Kui pakkuja ei asu Eesti Vabariigis, esitab pakkuja dokumendi(d), mis kinnitavad tema õigust tegutseda valdkonnas „gaasitööd“ vastavalt oma asukohamaa seadustele koos pakkumusega. 2. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (08.2018-07.2021) jooksul täitnud vähemalt kolm gaasikatlamajade projekteerimise lepingut, milles projekteeritud küttevõimsus oli >=100kW. Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu, tuues välja teostatud objektide kirjeldused, sh projekteeritud küttevõimsused, tööde teostamise ajad, nende maksumused ja tellijad. Nõuded pakkumusele: 3. Pakkumus palun esitada hiljemalt 07.09.2021 kell 10.00 e-posti aadressile m.raidmaa@ts.ee. E-kirjale märkida märgusõnana hanke ja pakkuja nimi. Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab AS-i Tallinna Sadam kodulehelt www.ts.ee.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

07.09.2021

Avaldamise kuupäev:

18.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked