Viimsi vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke ja hankemenetluse tulemusel sõlmitava lepingu esemeks on: 1. Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi VV) avalike teenuste (u 100 enim kasutatavat) ja nendega seotud põhiprotsesside ning infosüsteemide kaardistus; 2. Viimsi Vallavalitsuse avalike teenuste kasutajate rahulolu-uuringu läbiviimine ja prioriteetsete (5-10, võimalusel kuni 20) teenuste teenusedisain, parandusettepanekute, juurutusmudeli ning riskianalüüsi koostamine; 3. Viimsi Vallavalitsuse infosüsteemide, sh iseteeninduskeskkonna muudatuste (lähtuvalt teenusedisaini tulemustest) lähteülesande koostamine. Hanke koosseisu ei kuulu: 1. infosüsteeemide, sh iseteeninduskeskkonna süsteemi- ja detailanalüüs, prototüüpimine ning arendus; 2. infosüsteemide ISKE audit; 3. teenuste ja protsesside parandusettepanekute juurutamine.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

30.01.2020

Avaldamise kuupäev:

10.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked