Ventilatsioonisüsteemide puhastamine 2022

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<strong>HANKEDOKUMENDID</strong><br>Alla lihthanke piirmäära riigihange<br><br>1. ÜLDANDMED<br><table><tbody><tr><td>1.1</td><td>HANKIJA</td><td>SA Elva Teenused<br>Registrikood 90014402<br>Kesk 17, Elva 61504<br><a href="mailto:teenused@elva.ee">teenused@elva.ee</a></td></tr><tr><td>1.2</td><td>Hanke nimetus&nbsp;</td><td>„Ventilatsioonisüsteemide puhastamine 2022“&nbsp;</td></tr><tr><td>1.3</td><td>E-posti aadress teabe saamiseks</td><td>Kontaktisik: Kaire Müür, tel +372 5035 134<br><br>Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti (“Suhtlus”).<br></td></tr><tr><td>1.4</td><td>Pakkumuste esitamise tähtaeg &nbsp;</td><td>Hiljemalt 27.06.2022 kell 11:00</td></tr><tr><td>1.5</td><td>E-posti aadress pakkumuste esitamiseks</td><td>Mercell hankekeskkond<br><br></td></tr><tr><td>1.6</td><td>Pakkumuse jõusoleku tähtaeg (pakkumuste esitamise tähtajast arvates)</td><td>60 päeva&nbsp;</td></tr><tr><td>1.7</td><td>Hankelepingu periood</td><td>01.07.2022-31.12.2022</td></tr><tr><td>1.8</td><td>Pakkumuste hindamise kriteeriumid</td><td>Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus koos käibemaksuga on madalaim</td></tr><tr><td>1.9</td><td>Hankedokumentide lisad&nbsp;</td><td>Lisa 1. Tehniline kirjeldus<br>Lisa 1.2. Objektide nimekiri<br>Lisa 1.3. Joonised<br>Lisa 2. Pakkuja andmed ja kinnitused<br>Lisa 2.1. Ühispakkujate kinnitused (vajadusel)<br>Lisa 3. Osutatud teenuste loetelu<br>Lisa 4. Hankelepingu kavand<br>Lisa 5. Pakkumuse maksumuse esildis<br>Lisa 6. Maksja andmed arvetel</td></tr><tr><td>1.10</td><td>Dokumentide loetelu, mille pakkuja peab esitama pakkumuse koosseisus&nbsp;‏‏‎‪‎‪‏‪‬‏‏‏‏‪‏‪‎‏‪‬</td><td>*Lisa 2. – Pakkuja andmed ja kinnitused<br>*Lisa 2.1. – Ühispakkujate kinnitused (vajadusel)<br>*Lisa 3. – Osutatud teenuste loetelu<br>*Lisa 5. – Pakkumuse maksumuse esildis<br>*Andmed ärisaladuse kohta (p 2.8)</td></tr><tr><td>1.11</td><td>Kvalifitseerimistingimused</td><td>Esitada Lisa 3</td></tr><tr><td>1.12</td><td>Muu info</td><td>Hankija teatab, et jätab endale õiguse rakendada riigihangete seaduse § 49 lõiget 5 ja korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, et tellida peale käesoleva hanke tulemusena sõlmitava hankelepingu lõppemist uusi teenuseid, mis seisnevad samalt pakkujalt hankelepingu esemega samalaadsete teenuste kordamises kuni 12 kuud.</td></tr><tr><td>1.13</td><td>Objektiga tutvumine</td><td>Objektidega tutvumine kokkuleppel HD Lisas 1.2 esitatud kontaktidega.</td></tr></tbody></table><br>Hankel osalemiseks (sh. dokumentide nägemiseks) peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke juures asetsevale nupule<span>&nbsp;</span><strong>"Vaata kõiki hanke materjale".<br><br>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta.</strong><br><br>Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti (“Suhtlus”).<br><br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi hankele registreerumisel ja pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post<span>&nbsp;</span><a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.06.2022

Avaldamise kuupäev:

14.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked