Veepumbamaja automatiseerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadama Muuga sadama Veose tn 3, Veepumbamajas nr. 2, kaugjälgimise süsteemi väljaehitamine (automaatika, visualiseerimine, juhtimine). Palume esitada pakkumus AS Tallinna Sadama, Muuga sadama Veose tn 3, Veepumbamajas nr. 2, kaugjälgimise süsteemi väljaehitamiseks (automaatika, visualiseerimine, juhtimine). Tööd teostada vastavalt lisatud Lisa 1 Veepumbamaja automatiseerimine tehnilistele tingimustele. Pakkumuse hind anda eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki lisatud tehnilistes tingimustes esitatud nõudeid. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (11.2016-11.2019) jooksul täitnud vähemalt neli tööstusautomaatika lepingut, igaüks maksumusega vähemalt 40 000 eurot. Kogemuse tõendamiseks esitab pakkuja teostatud tööde loetelu, tuues selgelt välja teostatud objektide kirjeldused, tööde ajad ja nende maksumused (Lisa 1.1 Lepingute loetelu). Pakkujal peab olema vähemalt kaks minimaalselt viieaastase töökogemusega diplomeeritud automaatikainseneri. Esitada kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse koostamise kulusid ei hüvitata. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

14.01.2020

Avaldamise kuupäev:

16.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked