Vanasadama lõunaosa Check-in ventilatsiooni sissetõmbe ümberehitamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Vanasadama lõunaosa Check-in ventilatsiooni sissetõmbe ümberehitamine“. Täpsem tehniline kirjeldus on esitatud lisatuna, nagu ka sõlmitava lepingu projekt. Töö tegemise tähtaeg on 3 (kolmanda) kuu lõpuks lepingu sõlmimisest arvates. Pakkuja peab olema viimase 3 (kolme) aasta jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) lepingut, mille sisuks on ventilatsiooniseadmete paigaldus, igaüks maksumusega vähemalt 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot käibemaksuta. Pakkuja esitab täidetud lepingute loetelu, tuues selgelt välja lepingu esemete kirjeldused, lepingute täitmise ajad, lepingute maksumused ja info teiste lepingupoolte kohta (tellija esindaja kontaktandmed, mh telefon, e-posti aadress). Pakkuja peab hanke objektiks olevate teenuste tegemiseks kaasama töid juhtiva pädeva isiku, kellel on vähemalt diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 kvalifikatsioonile vastav kutsetunnistus või sellele samaväärne kvalifikatsioon. Pakkujal tuleb pakkumusega esitada andmed pädeva isiku kohta. Hankija kontrollib ise SA Kutsekoda veebilehe kaudu Eestis kutsekvalifikatsiooni omandanud teenuse tegemise eest vastutava isiku kutsekvalifikatsiooni. Juhul kui teenus eest vastutava isiku pädevus ei ole omandatud Eesti Vabariigis, esitab pakkuja hankija nõudmisel koopia(d) töid juhtiva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest. Pakkuja peab hanke objektiks olevate teenuste tegemiseks kaasama vähemalt ühe isiku, kellel on: - minimaalselt kolmeaastane töökogemus sarnaste hooneautomaatikasüsteemide arendamisel ja hooldamisel (Siemens); - isik on läbinud Siemens Desigo CC ja XWORKS süsteemi koolituse. Pakkujal tuleb pakkumusega esitada andmed teenust osutava isiku kohta. Pakkuja esitab kaasatud isiku ja tema töökogemust kirjeldava CV, mis sisaldab andmeid spetsialistile kehtestatud töökogemuse nõuetele vastavuse kohta ja Siemens Desigo CC ja XWORKS süsteemi tootjapoolse koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia. Pakkumus palume esitada hiljemalt 14.06.2022 kell 12:00 e-posti aadressil m.jarvis@ts.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

14.06.2022

Avaldamise kuupäev:

01.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked