Vanasadama kaide nr 5 ja 12 pinnakatete taastamistööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pinnakatte taastamistööde täpne kirjeldus on esitatud käesoleva ettepaneku lisana Tehnilises kirjelduses. Juhime tähelepanu järgmistele asjaoludele: tabelis toodud töömahud on arvestuslikud. Pakkuja kohuseks on kontrollida ja välja selgitada tegelikud töömahud ja arvestada nendega pakkumuse maksumuses, et vältida tööde hilisemat kallinemist. Pakkuja peab viimase kolme aasta jooksul (04.2018-04.2021) olema teinud vähemalt 2 rambi pinnakatmise tööd. Nõudele vastavuse tõendamiseks esitab pakkuja viimase kolme aasta jooksul tehtud rampide pinnakatmise (taastamise) tööde loetelu. Pakkumuses palume ära näidata tööde hind eurodes ilma käibemaksuta, võttes arvesse kõiki lisatud kirjelduses esitatud nõudeid. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Objektiga tutvumine toimub Vanasadamas, 10.06.21 kell 13:00 aadressil Uus-Sadama 19-8. Objektiga tutvumiseks palume registreeruda vähemalt 48 tundi varem, saates oma kontaktandmed e-posti aadressile m.jarvis@ts.ee . Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuse maksumusest ja tellime töö madalaima maksumusega pakkumuse esitanud pakkujalt. Kirjalik pakkumus palun esitada hiljemalt 15.06.2021 hiljemalt kell 14:00 e-posti aadressil m.jarvis@ts.ee Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab Tallinna Sadama kodulehelt www.ts.ee. Täiendavat infot annab Tallinna hoolduse grupi juhataja Jan Eevel tel +372 501 9971, e-post j.eevel@ts.ee AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

15.06.2021

Avaldamise kuupäev:

02.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked