Valga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pakkumuse eesmärgiks on Valga valla koostatava üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ja aruande koostamine. Üldandmed ja hanke ese Hankija nimi ja andmed: Valga Vallavalitsus. Hanke läbiviija on Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus, mis asub aadressil Puiestee tn 8, 68203 Valga Hanke eest vastutav isik: Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, tel +372 5348 7880 e-post: urmas.moldre@valga.ee Hanke esemeks on töö „Valga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ning planeerimistööde teostamine". Töö koostatakse kogu Valga valla haldusterritooriumi kohta. Töö koostamisel tuleb aluseks võtta Valga Vallavolikogu 28.09.2018. a otsus nr 74 ning Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (lühendatult LSK dokument).

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

22.11.2019

Avaldamise kuupäev:

26.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked