Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustöödel, aadressil Kooli, Vaimastvere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48446. Pakkumus peab vastama hanketeates ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele. Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele. Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama. Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine. Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta. Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.. Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga. Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi ning võib vähendada tööde mahtusid kuni 50% ulatuses. Pakkujal on soovitav enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga. Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: direktor Väino Ling, tel. 503 6940, e-post. vaino@vaimastverepk.edu.ee Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega. Hinnapakkumus esitada hiljemalt 18. juuni 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Vaimastvere kooli vundamendi drenaaži ehitustööd". Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 (kolm) kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee . Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides. Seotud failid: Lisa 1- Hankedokumendid Vaimastvere kooli drenaaž.zip

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

18.06.2021

Avaldamise kuupäev:

10.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked