Turvalise printimislahenduse seadmete kasutusrent koos täishooldusteenusega Kohila Gümnaasiumile

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Üldinfo Kasutusrendi periood: 27 kuud (1. märts 2023 kuni 30. juuni 2025). Seadmete kogus: 3 multifunktsionaalset printerit. Pakkumuse esitamise tähtaeg: 19.01.2023. Seadmete tarne ja paigaldamine: hiljemalt 01.03.2023. Tellija: Kohila Gümnaasium, reg.kood 75027873, Kooli 1, 79804 Kohila Pakkumuskutse on avaldatud Kohila valla hanketeadete lehel https://kohila.kovtp.ee/hanketeated Soovitud lahenduse tehniline kirjeldus Kogu pakutav tehniline teenuslahendus peab tagama, et täidetud on HTM ministri 9.08.2017 käskkirjaga nr 1.1-2/17/207 kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning haldusala IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõuded. Antud määruse Nõuete p 2.4 - Printimisteenus, sätestab printimisteenusele esitatavad nõuded järgnevalt: 2.4 Teenus võimaldab kõigil kasutajatel vastavalt määratud kasutajaõigustele printida ja paljundada vajalikke materjale ükskõik mis asukohas asutuse sisevõrgu piires. Teenus peab: 1. olema hallatud ja monitooritud keskselt (võib ka teenusepakkuja poolt); 2. põhinema peamiselt keskselt hallatavatel multifunktsionaalsetel printeritel; 3. võimaldama osutada vajadusel lõppkasutajatele tasulise printimisteenust. Teenus võib kasutada haldustarkvara nii kohaliku teenusena kui teenusena välise pakkuja juures. Kasutusrent Kasutusrent hõlmab kõiki asju ja tarkvara koos litsentsidega. Rendimakseid tasutakse võrdsetes osades üks kord kuus rendiperioodi eest. Lepingu sõlmimisel eraldi sissemakset ei tehta ja lepingutasu ei maksta. Rendiperioodi lõppedes hankijale asjade omandamise kohustust ei teki ja kõik asjad tagastatakse rendiandjale lepingus ette nähtud perioodi jooksul. Täishooldusteenus Täishooldusteenus hõlmab endas asjade tehnilist ja korralist hooldust ja remonti ning kõiki kulutarvikuid (tooner/tint, rullikud, trumlid, ahi, tahmakogur jne. Välja arvatud paber ja klambrid). Tehniline hooldus tähendab vastavalt asjade tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja tootja poolt kehtestatud töid, kulumaterjalide tarnimist ning asjade puhastust. Korralise hoolduse eesmärk on ennetada asjade võimalikke rikkeid. Remont tähendab asja(de)l ilmnenud defektide kõrvaldamist ja defektseks muutunud osade asendamist uutega. Täishooldusteenuse raames peab pakkuja teostama tarvikute monitooringut/kaughaldust, varustama multifunktsionaalseid printereid vastava printeri tootja originaaltooneritega ja tootja garantii raames originaalkulutarvikuga, sh kõikide hooldussõlmedega (ahjusõlmed, paberkandja söötmise rullid, dokumendisöötja jms). Hankija ei vastuta kulutarvikute monitoorimise eest ja ei ole kohustatud vajaminevate kulutarvikute tellimusi esitama. Multifunktsionaalse printeri tõrgeteta töö tagamine on täishooldusteenuse raames pakkuja vastutada. Täishooldusteenuse raames tuleb kõik vajaminevad tootja originaalkulutarvikud (tooner, trummel, ahi jm kasutaja poolt vahetatavad tarvikud, va paber ja klambrid) tarnida selliselt, et asja töövõime ei katkeks kulutarviku ressursi lõppemise tõttu. Selleks vajamineva info peab pakkuja saama enda poolt hankija juurde paigaldatud monitoorimissüsteemist. Pakkuja teostab asjade ööpäevaringset monitooringut täishooldusteenuse tõrgeteta toimimise eesmärgil. Täishooldusteenuse tööaeg on tööpäeviti 8.00-18.00, seejuures riketele ja teadetele reageerimine 2 tunni jooksul alates teate saabumisest hankija esindajalt või monitoorimissüsteemilt. Asja töövõime taastamine või asendusasja paigaldus peab toimuma hiljemalt rikkele järgneval tööpäeval. Kõik hooldus- ja remonditööd teostatakse pakkuja või tema volitatud esindaja poolt asja asukohas hankija juures. Kui asja (seadme) töökorda saamine ei ole hankija asukohas võimalik, tagatakse pakkuja poolt asendusseade. Seadmete tarne, paigaldamine, seadistamine ja teenuse hind Pakkumuse maksumus sisaldab iga pakutava asja kohalevedu, paigaldamist, seadistamist, pakendite utiliseerimist ja hankija soovil seadme kasutamise koolitust personalile, asja töötamiseks vajalikke litsentse ja nende maksumust, kasutusrendi hinda, täishooldusteenuse hinda. Asjade kohaletoimetamise, paigaldamise, seadistamise, kasutajate koolitamise ja lepingu lõppedes asjade tagastamise eest hankija eraldi tasu maksma ei pea. Kõikide asjade kohaletoimetamisega seotud pakendid utiliseerib pakkuja. Täishooldusteenuse maksumust arvestatakse igakuiselt prinditud ja kopeeritud lehekülgede arvu alusel. Täishooldusteenuses on kaetud tootja originaalkulutarvikute (tooner, hooldussõlmed jms), originaalvaruosade, teeninduse (sh monitoorimine), remondi- ja kulutarvikute maksumus, kohaletoimetamise ja tühjade toonerikassettide äraveo ning utiliseerimise maksumus. Garantii Pakkuja tagab kõikide asjade on-site garantii kogu kasutusrendi perioodiks. Kui asja komponentides esineb lepingu perioodil tõrkeid rohkem kui kolm korda, asendatakse asi tervikuna teise samasuguse tõrkevaba asjaga. Tõrkega asja täieliku töövõime taastamise või samasuguse tõrkevaba asjaga asendamise tähtaeg on kuni 1 (üks) tööpäev (8 tundi) alates sellekohase teate saamisest. Seadmete tehniline kirjeldus: Kõik pakutavad seadmed (sh nende juurde kuuluvad lisaseadmed ja -komponendid) peavad olema uued (eelnevalt kasutamata). Kõik pakutavad multifunktsionaalsed printerid peavad sisaldama starditoonerit, mille maksumus peab sisalduma pakkumuses. Pakutav tehniline lahendus peab olema integreeritav HARNO poolt soetatud ning haridusasutustele mõeldud turvaprindi haldustarkvaraga. Pakutavate süsteemiseadmetega koos pakutavad tarkvaralitsentsid majutatakse EENET-i serverites. Turvaline printimisteenus peab ühilduma Haridus- ja Teadusministeeriumi uniFLOW serveriga ja peab olema isikupõhiselt kaitstud. Multifunktsionaalsed printerid peavad olema hallatavad ühe haldustarkvaraga, mis peab sisalduma pakkumuses. Haldustarkvara peab kasutajate haldamiseks liidestuma hankijal juba kasutuses oleva ID Network teenusega. Haldustarkvara võimaldab administraatoril kasutajate ja gruppide põhiselt seada seadmete kasutamise limiite nii printimise ja koopiate hulgale kui mustvalgele ja värvilisele trükile. Multifunktsionaalse printeri tehnilised nõuded Seade peab olema mõeldud vähemalt 9000 või rohkema lehe printimiseks ühes kuus (tootjapoolne soovituslik printimiskoormus peab olema 9000 lehte või üle selle ja see peab olema välja toodud tootja poolt seadme andmelehel või esitatud eraldi tootjapoolse kinnitusena). 1.1 Seadme tüüp Printer / koopiamasin / värviskänner. 1.2 Duplex printimine 1.2.1 Kahepoolne printimine (standardne duplex). 1.3 Väljastusformaadid 1.3.1 A5-A3. Toetatava lehe kaal vähemalt kuni 190 g/m2. 1.4 Ekraan 1.4.1 Vähemalt 12 cm diagonaaliga puutetundlik haldusliides seadme peal 1.5 Kiirus 1.5.1 Värvilise prindi kiirus vähemalt 24 lehte minutis (ISO/IEC24734 standardi järgi mõõdetuna); 1.5.2 Esimese värvilise lehe väljatrükk 8 sekundi jooksul; 1.5.3 Duplex skaneerimine 28 ipm. 1.6 Sisseehitatud paberisahtel: 1.6.1 Universaalne paberisahtel peab mahutama vähemalt 500 lehte. 1.7 Dokumendisöötur 1.7.1 Vähemalt 50 lehte 1.8 Ühilduvus 1.8.1 Seadmed peavad ühilduma ja olema täisfunktsionaalsuses kasutatavad macOS ja järgmiste operatsioonisüsteemidega Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64 bit), 11; 1.8.2 Seadmed peavad võimaldama lisada seadmele kaardisõlme komplekti, mis võimaldab kasutajaid identifitseerida nii RFID kaardiga (nt Ühiskaart), Eesti ID-kaardiga ja koolis kasutuseloleva kiibiga. 1.8.3 RFID kaardilugeja peab sisalduma seadme hinnas ja tarnima koos seadmega. 1.8.4 Seade peab omama turvaprindi võimekust. 1.9 Võrgu ja PC ühilduvus 1.9.1 TCP/IP v4 ja v6 1.9.2 WiFi 802.11b/g/n – kahesageduslik (dual band); 1.9.3 Ethernet 10/100 Base-TX pesa; 1.9.4 USB 2.0 pesa ja 1 USB-host pesa. 1.10 Emulatsioon 1.10.1 PCL5, PCL6 1.11 Toonerid või tindid 1.11.1 Seadmega peab olema kaasas vähemalt 60000 musta ja 45000 värvilise lehe (vastavalt ISO/IEC 24711) printimiseks vajalik toonerite või tintide kogus. 1.11.2 Seade peab võimaldama kasutada toonereid või tinte, mille tootjapoolne maht musta puhul on vähemalt 20000 lehte ja värvide puhul vähemalt 12000 lehte. 1.12 Garantii 1.12.1 Kogu lepingu perioodi jooksul. 1.13 Lisad seadmetega kaasas 1.13.1 Universaalne paberisahtel vähemalt 500 lehele (formaadid A5-A3); 1.14 Muud nõuded 1.14.1 Seadmete kasutajaliides peab olema inglise- või eestikeelne. 1.14.2 Seadmetega peab kaasas olema eestikeelne kasutus- ja ekspluatatsioonijuhend. 1.14.3 Kõiki seadme toimingud peab olema võimalik teostada identifitseeritavalt (st seadmed peavad toetama võimalust anonüümsete toimingute välistamiseks). 1.15 Kvaliteedinõuded 1.15.1 Multifunktsionaalsed printerid peavad olema komplekteeritud ühe tootja poolt ja tootjal peab olema printerite tootmisprotsessile sertifikaat ISO 9001 või samaväärne kvaliteedisertifikaat; 1.15.2 Multifunktsionaalsed printerid peavad olema „CE marking" sertifitseeritud (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single‐marketgoods/cemarking/about‐ce‐marking/index_en.htm); Pakkumus peab sisaldama: kõikide pakutavate asjade täielikku tootja spetsifikatsiooni; kasutusrendi igakuist maksumust 27-kuulise kasutusperioodi puhul; kasutusrendi kogumaksumust 27-kuulise kasutusperioodi puhul; täishooldusteenuse mustvalge ning ka värvilise lehekülje maksumused (A4 väljatrükkide puhul); Lisainfo ja pakkumuse esitamine: Tekkinud küsimustele vastab IT-juht Lili Kesa e-posti aadressil lili.kesa@kohila.edu.ee või tel 58550136. Parima pakkumuse valimise aluseks on soodsaim hind. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19.01.2023 kell 11.00. Pakkumused tuleb esitada e-postiaadressile hanked@kohila.edu.ee.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

19.01.2023

Avaldamise kuupäev:

12.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked