Turu-uuring: Foto- ja videoseadmete soetamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teid osalema turu-uuringus „Foto- audio- ja videoseadmed koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega“ Turu-uuring on riigihanke ettevalmistamiseks ja hankelepingu eseme täpsemaks määratlemiseks teostatav analüüs, mille eesmärgiks on kaardistada hangitava kauba ja/või teenuse turusituatsioon, võimalik pakkujate olemasolu, hinnatasemed, tarneajad ja muud olulised kriteeriumid. Turu-uuring viiakse läbi vastavalt riigihangete seaduse §-le 10. Hanke tulemusena soovime avada nelja aastase dünaamilise hankesüsteemi, mille alusel soetada järgnevatel aastatel foto- audio- ja videoseadmeid koos vajamineva tarkvaraliste lahenduste, lisavarustuse ja varuosadega, lisaks pakutavate toodete ja lahenduste arendusteenus ja töö kui ka nende käitlus- hooldus- ja remonditeenus. Hea ettevõtja, sinu tagasiside antud turu-uuringu faasis on väga oluline, seetõttu palun edastada oma tagasiside vastavalt LISA 1 „Tagasiside leht“ vormile exceli tabelis. Palun esitada tagasiside elektrooniliselt aadressile priit.soosaar@kaitseinvesteeringud.ee hiljemalt 30. novembriks 2022. Finantseerimisallikas: Riigieelarve, kaitseministeeriumi valitsemisala asutused (võimalikud hankijad volikirjade alusel sihtasutus CR14 ja Kaitseliit jt). Kavandatav hankemenetlusliik: Dünaamiline hankesüsteem (riigihangete seadus § 32) Hanke eeldatav maksumus: täpsustub hanke avaldamise kuupäevaks.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.11.2022

Avaldamise kuupäev:

21.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked