Tuletõrjevee pumba sõlme rekonstrueerimine: vana pumba demonteerimine ja uue sagedusmuunduriga KSB pumba paigaldamine . VKG Energia AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Hanke nimetus</strong></td><td valign="top"><strong>Tuletõrjevee pumba sõlme rekonstrueerimine, vana pumba demonteerimine ja uue sagedusmuunduriga KSB pumba paigaldamine</strong><br><strong>&nbsp;</strong></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke eest vastutav isik</strong></td><td valign="top">Igor Kazarets<br>remondiosakonna juhataja<br>+372 569 81720<br><a href="mailto:igor.kazarets@vkg.ee">igor.kazarets@vkg.ee</a><br><br>Jelena Morozova,<br>remondiosakonna projektijuht-konstruktor<br>+372 5342 0009<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong></td><td valign="top">Avatud, läbirääkimistega<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vastavalt lisatud projektilahendusele tuleb teostada tööd uue tuletõrjevee pumba nr 1 paigaldamiseks.<br><br>Uus pump Tellija poolt, ehk pumba tarne ei ole antud hanke osa.<br><br>Ülesande üksikasjalik kirjeldus on eraldi toodud failis «TZ_tuletorjevee_pumba_paigaldus.pdf».<br><br>Paigaldamiseks mõeldud pumba spetsifikatsioon on toodud lisatud failis: «KSВ_tuletorjevee_pump_spetsifikaat.pdf».<br><br>Palume esitada hinnapakkumine lisatud vormi alusel: «Hinnaesildis.xls». Hinnapakkumised mis ei ole esitatud vormi alusel ei kvalifitseerita. &nbsp;<br><br>Hankija jätab endale õiguse kohandada lõpliku ostu mahtu konkursi tulemuste põhjal.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lisatud dokumendid<em>&nbsp;</em></strong></td><td valign="top"><ol><li>TZ_tuletorjevee_pumba_paigaldus.pdf;</li><li>KSВ_tuletorjevee_pump_spetsifikaat.pdf;</li><li>Hinnaesildis.xls</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong></td><td valign="top">13.02.2023, kellani 10:00<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong></td><td valign="top"><ol><li>Pakkuja peab olema registreeritud Majandustegevuse registris (MTR) vastavates tegevusvaldkondades.</li><li>Allhankeorganisatsiooni teenuste kasutamise korral lisab pakkuja oma pakkumise juurde alltöövõtjate nimekirja. Alltöövõtjal peab olema kehtiv vastava majandustegevusala registreering majandustegevuste registris (MTR).</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong></td><td valign="top">Kvaliteet, hind, tehniline väärtus jne; tehniline tugi ja selle maksumus, lepingu tähtaeg<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong></td><td valign="top">Vastavalt kokkuleppele. Pakkumise esitamisel märgib pakkuja oma pakkumises tööde teostamiseks vajalik aeg.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Objektiga tutvumise aeg</strong></td><td valign="top">Objektiga tutvumise tingimusi ja kord arutatakse eraldi iga avalduse esitanud firmaga. <strong>Objektiga tutvumiseks esitatakse hankeosakonda avalduse hiljemalt 27.01. kell 12:00.</strong><br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankes tehtud hinnapakkumine on siduv.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="0"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование закупки</strong></td><td valign="top"><strong>Реконструкция пожарного насоса посредством демонтажа старого насосного агрегата и установки нового с частотным регулированием‏‏‎‬‬‎‬‎‎‎‎‏‎‏‪‬‬‏‪‬</strong><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong></td><td valign="top">Контактное лицо:<br>Игорь Казарец, +372 569 81720 – руководитель ремонтной службы,<br><a href="mailto:igor.kazarets@vkg.ee">igor.kazarets@vkg.ee</a><br><br>Елена Морозова, +372 53420009 - конструктор ремонтного отдела<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид&nbsp;</strong><strong>закупки</strong></td><td valign="top">Открытый, с переговорами.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта закупки</strong></td><td valign="top">Согласно приложенному проектному решению необходимо выполнить комплекс работ по реконструкцию пожарного насоса №1.<br><br>Новый насос – со стороны Заказчика, т.е. поставка насоса не является предметом настоящей конкурсной поставки.<br><br>Детальное описание задания приведено отдельно в файле «TZ_tuletorjevee_pumba_paigaldus.pdf».<br>Спецификация подлежащего установке и обвязке нового насоса приведена в файле: «KSВ_tuletorjevee_pump_spetsifikaat.pdf».<br><br>Ценовое предложение просим предоставить по форме: «Hinnaesildis.xls».<br>Ценовые предложения предоставленные не по форме квалификации не подлежат.<br><br>Заказчик оставляет за собой право корректировать объём итоговой закупки по результатам конкурса.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong></td><td valign="top"><ol><li>TZ_tuletorjevee_pumba_paigaldus.pdf;</li><li>KSВ_tuletorjevee_pump_spetsifikaat.pdf;</li><li>Hinnaesildis.xls</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong></td><td>13.02.2023 г. 10:00<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации закупки</strong></td><td valign="top">1.Оферент должен иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (МТR) по соответствующим видам деятельности.<br><em>2.</em> В случае использования услуг субподрядной организации оферент предоставляет перечень субподрядных фирм, которые также должны иметь регистрацию в регистре хозяйственной деятельности (MTR) по соответствующим видам деятельности.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong></td><td valign="top">Более выгодное предложение (качество, цена, техническая ценность и пр.); техническая поддержка и её стоимость, срок выполнения договора<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong></td><td>Согласуется с Заказчиком в отдельном порядке. При предоставлении предложения оферент указывает время, необходимое ему для выполнения работ.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Время ознакомления с объектом</strong></td><td valign="top">Условия ознакомления с объектом обсуждаются индивидуально с каждым желающим. <strong>Заявка на ознакомление предоставляется в отдел поставок не позднее 12:00, 27.01.</strong><br><br></td></tr></tbody></table><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

13.02.2023

Avaldamise kuupäev:

20.01.2023

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked