Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 2022

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme. Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid. Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides. Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kes on tegutsenud perepõhise asendushoolduse valdkonnas vähemalt 2 aastat, pakkudes peredele nõustamisteenuseid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.12.2021 kell 16.00 e-posti aadressile maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee. Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames. Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid: Pakkumus (VORM I) Projektijuhi CV (VORM II) Teenust osutavate spetsialistide CVd (VORM III) (Kui pakkuja on esitanud hankijale varem hanke „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ raames meeskonnaliikmed ja samad isikud hakkavad osutama teenuseid käesolevas hankes ning CV andmed ei ole muutunud selliselt, et see muudaks isiku sobivaks tunnistamist või hindamist, siis CVd uuesti esitama ei pea.) Lisainfo hanke kohta: Maarja Kuldjärv, maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee Pakkumuskutse perede tugiteenused 2022 (544.95 KB, PDF) Tehniline kirjeldus perede tugiteenused 2022 (397.68 KB, PDF) Perede tugiteenuste osutamise graafik SP (407.03 KB, XLSX) Perede tugiteenuste osutamise graafik TO (1.11 MB, XLSX) Vorm I perede teenused 2022 (29.57 KB, DOCX) Vorm II projektijuhi CV (16.56 KB, DOCX) Vorm III spetsialisti CV (17.07 KB, DOCX) Raamleping perede tugiteenused 2022 (337.2 KB, PDF) RL lisa 6 Kohanemis-peretoe koostöölepe (20.74 KB, DOCX) RL lisa 7 Vajaduspohine Peretoe koostöölepe (20.65 KB, DOCX) RL Lisa 8 - Peretoe teenuse vajadus - KOV (47.08 KB, DOCX) RL Lisa 9 - seirearuanne 2022 (40.61 KB, DOCX) RL Lisa 10 - Andmetootluse leping peredele (384.77 KB, PDF) RL lisad 3-5 Vormid 2022 (173.25 KB, XLSX)

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

08.12.2021

Avaldamise kuupäev:

24.11.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked