Tori hobusekasvanduse kordeplatsi ja hobukarusselli projekteerimine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lugupeetud pakkuja! Kutsume Teid esitama hinnapakkumist Tori Hobusekasvanduse kordeplatsi ja hobukarusselli projekteerimiseks. Tööde kirjeldus Pakkuja peab koostama hinnapakkumise, mis sisaldab põhiprojekti staadiumis ehitusprojekti koostamist koos kululoendi ning ehitushinna kalkulatsiooniga. Objekti asukoht: Pärnu mnt 10a, Tori alevik, Tori vald (80803:001:0993) ning Pärnu mnt 10, Tori alevik, Tori vald (80801:001:0839) Projekteerija projekteerib kaks ringikujulist väljakut. Kordeplatsi ligikaudse läbilõike edastab tellija töövõtjale. Töövõtja veendub lahenduse sobivuses ning edastab omapoolsed parandused/ettepanekud. Kordeplatsile projekteerida piirdeaed koos väravatega. Treeningkarusselli aluspinna konstruktsiooni täpne lähteülesanne esitatakse projekteerimise ajaks. Karusellile tuleb projekteerida elektritoide olemasolevast vooluvõrgust. Vajadusel kohandada olemasolevat elektrisüsteemi. Karusselli teraskonstruktsiooni tootekirjelduse edastab tellija. Koostada kululoend ning eeldatava ehitusmaksumuse prognoos. Muud tingimused Tööde aluseks olev geoalus on koostamisel ning edastatakse edukale pakkujale tööde teostamiseks. Enne pakkumise tegemist tutvub pakkuja objektiga vajadusel kohapeal. Hilisemaid pretensioone mahtude ja ettenägematute tööde osas ei arvestata. Pakkuja peab omama piisavat pädevust ning MTR registreeringut pakutavate tööde alal. Pakkujal on lubatud kasutada alltöövõtjaid erinevate projekti osade koostamiseks. Seejuures tagab pakkumuse esitaja tööde tähtaegse valmimise. Objekti üle vaatamise aeg leppida kokku enne pakkumise tegemist: Kert Kaasik, SA Eesti Maaelumuuseumid riigihangete ja ehitusjuht, tel +372 5905 7970. Projekt peab olema valmis üle andmiseks hiljemalt kuu peale tellijapoolse geoaluse edastamist. Eeldatav valmimisaeg on 31.07.2022. Hiljemalt nädal enne lõpptähtaja saabumist tuleb projekt esitada tellijale kontrollimiseks. Tellija kontrolliks arvestada 2 tööpäeva. Projekteerija esitab ehitusteatise taotluse kohalikule omavalitsusele ning vastutab taotlemise eest kuni ehitusteatise väljastamiseni. ‏‏‎‪‎‪‬‎‎‬‎‪‬‏‎‪‎‏‬‏ Kui hilisemate ehitustööde käigus tekib vajadus projekti parandamiseks, kuulub see projekteerija kohustuse hulka ilma täiendavaid tasusid kohaldamata. Vajadusel peetaks pakkujatega läbirääkimisi. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima kogumaksumusega pakkumus. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva. Täiendav info SA Eesti Maaelumuuseumid riigihangete ja ehitusjuht Kert Kaasik, tel: +372 5905 7970. Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti (“Suhtlus”). Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi hankele registreerumisel ja pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge Mercelli üldtelefonil +372 683 6785. Hankel osalemiseks (sh. dokumentide nägemiseks) peate sisenema hankekeskkonda ning vajutama hanke juures asetsevale nupule "Vaata kõiki hanke materjale". Pakkumuse vormistamine Pakkumus palun esitada Mercelli keskkonnas hiljemalt 15.06.2022 Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Maksetingimused Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud tööde vastuvõtmise akti alusel e-arve esitamisest arvates. Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub tellija töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis. Tellija ei ole kohustatud tasuma töövõtja teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamist.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

15.06.2022

Avaldamise kuupäev:

07.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked