Töötajate eesti keele koolitus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

AS Tallinna Sadam tellib töötajate eesti keele koolituse, et suurendada töötajate hulka, kes oskavad eesti keelt baastasemel kasutada. Koolitus aitab iseseisvalt hakkama saada töökeskkonnas ette tulevate eestikeelsete suhtlusolukordadega. 1. Koolituse sihtrühm: ASi Tallinna Sadam liht- ja oskustöid ning spetsialisti taseme töid tegevad vene emakeelega töötajad. 2. Koolituse tulemusel õppija: 2.1. kasutab algtasemel iseseisvalt eesti keelt nii klientide kui ka töökaaslastega suhtlemisel; 2.2. saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt; 2.3. saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides; 2.4. oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata; 2.5. oskab ümber kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi käibefraase, nagu lihtsamad sildid ja juhised, tarbeesemete ja poodide nimetused jms. Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid, kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja sünniaega ning arve ja kuupäevi (nt hotelli registreerimisplangil). 3. Õppe maht: auditoorne õpe kaks akadeemilist tundi nädalas mõlemas teenuse osutamise asukohas. Õppeperioodi pikkus 4-5 kuud.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

03.01.2020

Avaldamise kuupäev:

18.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked