Töötajate arvutikoolitus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Palume esitada pakkumus koolitusteenuse osutamiseks AS-ile Tallinna Sadam. AS Tallinna Sadam soovib tellida oma töötajatele arvutikoolitust. Teenuse täpsem kirjeldus on esitatud lisatuna. Teenuse osutamise tähtaeg on 1 aasta alates lepingu sõlmimisest, mida võib poolte kokkuleppel pikendada 1 aasta võrra. Vajadusel korrigeeritakse lepingu pikendamisel ka teenuse mahtu ja maksumust. Pakkumuse maksumus esitada lisas 2 toodud vormi kohaselt koos nõutud lisainformatsiooniga, võttes arvesse kõiki esitatud nõudeid. Pakkumuse maksumus on lõplik ja seda ei muudeta. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri. Pakkumuse koostamise ja esitamise kulusid ei hüvitata. Vajadusel peetakse pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamise vajaduse üle otsustab ning nende sisu määrab AS Tallinna Sadam. Pakkumuste hindamisel lähtume pakkumuse maksumusest, pakkumuse sisust ja teenuse kasutamise mugavusest töötaja jaoks ning tellime teenuse eeltoodud kriteeriume arvestades soodsaima pakkumuse esitanud pakkujalt. Kirjalik pakkumus palun esitada hiljemalt 14. jaanuaril 2020 kell 12.00 e-posti aadressile t.jaansen@ts.ee. Lisainformatsiooni ettevõtte kohta saab Tallinna Sadama kodulehelt www.ts.ee. AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest või tellida teenust pakkuja nõusolekul osaliselt.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

14.01.2020

Avaldamise kuupäev:

27.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked