Tööalane inglise keele koolitus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Koolituse eesmärk on tööalase keeleoskuse omandamine, mis võimaldab edukalt toime tulla igapäevastes teenindusega seotud tööalastes situatsioonides. Koolitatav omandab koolituse käigus lisaks igapäevaeluga seotud üldkeele oskusele (sh suhtluskeel, kuulamine, lugemine ja grammatika) ka töötamiseks vajaliku erialase sõnavara teenindusega seotud valdkondades. Koolitatav omandab teadmised ja oskused suhelda ning aru saada selgesti edastatud inglise keelsest kõnest igapäevatööd puudutavatel teemadel, mõistab üldjoontes lihtsama teksti sisu ja sõnastab oma mõtteid. Koolitatav tunneb elementaarseid suhtlemise aluseid ja viisakusväljendeid. Koolitatav oskab koostada lihtsamaid ametikirju. Koolituse tulemusena valdab koolitatav inglise keelt suhtlustasandil ja teab klienditeeninduse erialasõnavara. Koolitatavate inglise keele oskuse tase paraneb vähemalt ühe keeleoskustaseme võrra.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

17.08.2020

Avaldamise kuupäev:

27.07.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked