Toiduainete hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile 2023. aastaks

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Riigihanke eesmärk on toiduainete hankimine õpilaste toitlustamise ja toitlustuserialade praktilise õppetöö läbiviimiseks. Hange on jaotatud osadeks, kus pakkuja võib pakkumuse esitada ühele või mitmele hanke osale. Kõikides hanke osades sõlmitakse kuni kolme eduka pakkujaga raamlepingud. Pakkumuse peab esitama riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustel (pakkumuse koostamise juhised on kättesaadav dokumentide lehelt). Raamlepingu, hankelepingu ja minikonkursi tingimused ning hindamiskriteeriumid on kirjeldatud raam- ja hankelepingu projektides, mis on kättesaadavad dokumentide lehelt. Hankijal on õigus pakkumused tagasi lükata vastavalt RHS § 115 ja § 116 sätetele. Kõik pakkumused on konfidentsiaalsed.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

27.12.2022

Avaldamise kuupäev:

24.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked