Terasest toruliitmike (fittingud) ostu raamleping 2023. aastaks. VKG Oil AS

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<table border="1"><tbody><tr><td><strong>Hanke nimetus</strong><br></td><td valign="top">Terasest toruliitmike (fittingud) ostu raamleping 2023. aastaks<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke eest vastutav isik</strong><br></td><td valign="top">Marina Vaino,<br>&nbsp;tel. (+372) 5664 9459<br>е-mail: <a href="mailto:marina.vaino@vkg.ee">marina.vaino@vkg.ee</a><br><br></td></tr><tr><td><strong>Hankemenetluse liik&nbsp;</strong><br></td><td>Avatud<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hankeobjekti tehniline kirjeldus&nbsp;</strong><br></td><td>Soetavate torudetailide nomenklatuur vastab Lisale 1, kus on näidatud detaili keskmine aastakulu. Tegelik ost ±20%.<br><br>Iga tarnitava toote positsiooni ühiku hind peab olema fikseeritud jooksvaks aastaks (alatest raamlepingu sõlmimise kuupäevast).<br><br>Liitmike tarne teostatakse vastavalt tellimusele.<br><br>Tarnetingimus DDP Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS, KESKLADU<br><br>Juhul, kui kaubade kohaletoimetamine oleneb tarne maksumusest , siis tuleb pakkumuses tellimuse maksumuse minimaalne piir ära näidata.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Lisatud dokumendid<em>.&nbsp;</em></strong><br></td><td>Lisa 1 – Spetsifikatsioon<br><br></td></tr><tr><td><strong>Pakkumiste esitamise tähtaeg</strong><br></td><td>15.12.2022a<br></td></tr><tr><td><strong>Hanke kvalifitseerimistingimused</strong><br></td><td valign="top">*sortimendi olemasolu<br>*sertifikaatide ja garantii olemasolu.<br><br></td></tr><tr><td><strong>Hanke hindamiskriteeriumid</strong><br></td><td valign="top"><ul><li>Hind;</li><li>Tarneaeg;</li><li>Kvaliteet. Tarnitavatele toodetele sertifikaadi ja garantii olemasolu.</li></ul></td></tr><tr><td><strong>Lepingu täitmise tähtaeg&nbsp;</strong><br></td><td valign="top">Tarnijaga sõlmitakse raamleping 2023. aastaks<br><br></td></tr></tbody></table><br>Palume hinnad näidata pakkumusel käibemaksuta.<br>Hankijal on õigus korraldada täiendavad läbirääkimised kahe parima pakkujaga.<br>Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahte või lükata tagasi kõik pakkumused, kui ilmnevad muutused Hankija tootmismahtudes või pakkumused ületavad Hankija eelarvelisi võimalusi.<br>Pakkujale kehtivad hankelepingu täitmisel VKG tööohutuseeskirjad ja normdokumendid, mis asuvad veebilehel <a href="https://www.vkg.ee/partneritele.">https://www.vkg.ee/partneritele.</a><br><br>Hankemenetluse küsimustes palun võta ühendust:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a><br><br><table border="1"><tbody><tr><td valign="top"><strong>Наименование поставки</strong><br></td><td valign="top">Приобретение стальных деталей<br>трубопроводов (фитинги)<br>в 2023 г.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Лицо, ответственное за поставку</strong><br></td><td valign="top">&nbsp;Marina Vaino,<br>&nbsp;tel. (+372) 5664 9459 е-mail: <a href="mailto:marina.vaino@vkg.ee">marina.vaino@vkg.ee‏‏‎‬‪‬‏‏‬‎‬‏‎‏‏‏‏‪‬‏</a><br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Вид</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>поставки</strong><br></td><td>Открытая поставка<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Техническое описание объекта поставки</strong><br></td><td>Номенклатура приобретаемых в течение года деталей трубопроводов соответствует перечню приложения № 1 к конкурсу. Указанное в перечне среднегодовое количество приобретаемых деталей, имеет информативный характер. Фактический объем поставки за год может меняться ±20%.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Прилагаемые документы</strong><br></td><td>Приложение 1. Спецификация<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок предоставления предложений</strong><br></td><td>15.12.2022<br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Условия квалификации поставки</strong><br></td><td valign="top">Оференты должны заполнить столбцы отмеченные розовым цветом &nbsp;G,H в приложении №1.<br><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Критерии оценки предложений</strong><br><strong>&nbsp;</strong><br></td><td valign="top"><ol><li>Наименьшая цена изделий;</li><li>Сроки выполнения поставки;</li><li>Наличие сертификата на изделия и гарантия качества поставляемой продукцию;</li><li>&nbsp;Цена на каждую позицию поставляемой продукции должна быть фиксированной на весь год (календарный год с даты заключения договора);</li><li>Указать в предложении минимальную стоимость заказа, при которой транспортные расходы на доставку товара Заказчику не выставляются.</li></ol><br></td></tr><tr><td valign="top"><strong>Срок выполнения договора</strong><br></td><td valign="top">C Поставщиком заключается рамочный договор на поставку. Поставка деталей трубопроводов производится на основании писменных заявок от Заказчика, в которых указываются номенклатура деталей и их количество. &nbsp;Срок выполнения поставки - согласно договорным обязательствам Поставщика.<br>Адрес поставки: Keemia tn 2, Kohtla-Järve, VKG OIL AS Keskladu.<br></td></tr></tbody></table><br><br>В предложении укажите пожалуйста цены без НДС.<br>Заказчик оставляет за собой право организовать между участниками дополнительный тендер для получения предложения с наиболее минимальной стоимостью.<br>Заказчик оставляет за собой право изменить объем работ или отклонить все предложения, в случае, если у Заказчика появляются изменения в объемах работ или предложения превышают бюджетные возможности Заказчика.<br>Оферент при заключении договора подчиняется правилам безопасности и нормативным документам VKG, которые находятся на сайте <a href="https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/">https://www.vkg.ee/ru/dlja-partnerov/</a><br><br>По организационным вопросам обращайтесь пожалуйста:<br>Helena Lessok<br>+372 5662 9583<br><a href="mailto:helena.lessok@vkg.ee">helena.lessok@vkg.ee</a>

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

15.12.2022

Avaldamise kuupäev:

06.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Hanked, nimetus

Pakkumise tähtaeg