Teetööde omanikujärelevale teostaja leidmine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Pakkuja peab omama majandustegevuse registris registreeringut „omanikujärelevalve“ ning teenuse osutaja peab olema vastavat pädevust omav isik, kes märgitakse lepingusse. Parimaks pakkumuseks on tingimustele vastav ja soodsaim pakkumus. Pakkumise esitamiseks täida pakkumuse vorm, allkirjasta dokument digitaalselt ja saada aadressile: hanked@raasiku.ee hiljemalt 19.07.2021 kell 10.00 HANGITAVA TEENUSE TEHNILINE KIRJELDUS Hankija nimi: Raasiku Vallavalitsus Hankeliik: väikehange 1. HANKE OBJEKT 1.1 Käesoleva väikeankega hagitakse Raasiku valla teede ja tänavate remondi ning ehitustööde ajaks pädev isik, kelle kohustusteks on: • omanikujärelevalve tegemine; • Tellija nõustamine ja teiste hankedokumendis nimetatud ülesannete ja kohustuste täitmine; • Töökoosolekute läbiviimine, protokollimine; • kohustuste täitmine ehitustööde garantiiperioodil. 1.2 Hangitava teenustöö objektiks on järgmised teetööd: • „Raasiku vallas Aruküla alevikus, Staadioni ja Staadioni põik tn rekonstrueerimine“, hanke viitenumber 236279 (tööde kirjeldus ja mahud kättesaadavad hankeregistrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3194212/overview/activities); • „Raasiku valla kruusakattega teede ja tänavate remont ning katte tolmuvabaks muutmine ning kattega teede pindamine 2021.a.“, hanke viitenumber 238211 (tööde kirjeldus ja mahud kättesaadavad hankeregistrist: https://riigihanked.riik.ee/rhrweb/#/procurement/3357836/overview/activities) 2. TELLIJA EESMÄRK Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada punktis 1.2 nimetatud teetööd, mis oleksid:  Kvaliteetselt ehitatud  Vastavuses Tellija nõuetega, õigusaktides ja standardites kehtestatud nõuetega ja hea ehitustavaga  Ülalpidamises vastupidavad ja kauakestvad ning mille ülalpidamise kulud võimalikult madalad. Töövõtja peab järgima kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

19.07.2021

Avaldamise kuupäev:

15.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked