Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi energisäästulahenduste auditite koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lp pakkuja! Kutsume Teid esitama pakkumust Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi energiasäästulahenduste auditite koostamiseks Teenuse eesmärk Tapa Gümnaasiumi ja Tamsalu Gümnaasiumi hoonekompleksi olukorra analüüsi, detailülevaatuse, lahenduste väljatöötamine, tasuvusanalüüside ja strateegia loomine ning meetmete paketi koostamine. Lähteülesanne 1. Energiasäästmise lahenduste auditi esimene eesmärk on kaardistada kogu hoonekompleks ja probleemid, mis vajavad konkreetseid lahendusi. Auditi koostamisega tagatakse nõuetekohane, optimaalne ja säästliku kasutus mistahes süsteemidele eelnimetatud valdkondades. Selleks, et tehnilised lahendused paika panna ja seeläbi säästa, tuleb viia läbi põhjalik ülevaatus ja süsteemide inspektsioon. 2. Energiasäästmise lahenduste auditi teiseks põhieesmärgiks on inspektsiooni ja kaardistuse põhjal panna paika kokkuhoiukohad koos parandusettepanekute ja tehniliste lahendustega. Tegemist ei ole klassikalise auditiga, mis konstateerib suures osas fakte. Töö eesmärk on kliendi jaoks panna paika reaalsed väljatöötatud lahendused koos investeeringute ja tasuvusarvutustega. 3. Lõpptulemusena on kõikidest valdkondadest selge ülevaade, mida, millal tuleks ette võtta. Antud valdkonnale tuleb läheneda organiseeritult, mis eeldab süvenemist ja analüüse. Energiasäästmise lahenduste auditi koostamise protsess: 1. Informatsiooni kogumine ja laiapõhjalise ülevaatuse korraldamine. 2. Analüüside läbiviimine ja lahenduste väljatöötamine. 3. Auditi koostamine ja lahenduste presenteerimine. Nõuded teenusele 1. Teenuse osutamise käigus tuleb korraldada töökoosolekuid tellijaga vähemalt 2 korda, (koosolekud toimuvad eelneval kokkuleppel, võivad olla veebis) vahetulemuste esitamiseks ja jooksvate küsimuste ning töö järgmiste etappide arutamiseks. Töövõtja kohustuseks on koosoleku protokollimine ja protokolli esitamine tellijale kooskõlastamiseks hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates koosoleku toimumisest. Protokollide kooskõlastamine/allkirjastamine tellija poolt toimub hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates protokolli tellijale esitamist; 2. Energiasäästulahenduste auditit koostamisse kaasatud eksperdid peavad olema piisava kogemusega energiasäästulahenduste auditite koostamisel (vähemalt tase 7 energiatõhususe spetsialist, tase 6 ehitusinsener, tase 7 Soojusenergeetika). 4. Valminud töö esitada tellijale eelkooskõlastamiseks e-posti teel (tekstid .doc formaadis, tabelid .xls formaatides). Tellija vaatab töö läbi ja annab oma poolt tagasisidet hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates töö esitamisest. Vajaduse juhul annab tellija töövõtjale 7 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. 5. Töö lõppversioon tuleb esitada Tellijale digitaalselt allkirjastatud elektroonselt e-posti teel ja mälupulgal (tekstid .doc formaadis, tabelid .xls formaatides) ning lisada kõik materjalid, mis on seotud töö teostamisega.. Nõuded pakkujale 1. Pakkuja peab olema pakkumuste esitamise tähtpäevaks täitnud kõik riiklike maksude tasumise kohustused. Hankija kontrollib maksuvõlgnevuste puudumist e-maksuameti kaudu. 2. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul koostanud vähemalt kaks energiasäästulahenduste auditit. Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu. Pakkumus peab sisaldama 1. Pakkuja nimi, aadress, registrikood; 2. Teostatud tööde loetelu; 3. Energiasäästulahenduste auditite koostamise kogumaksumus käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Lepingu tingimused 1. Töö teostamise tähtaeg on 31. juuli 2022. 2. Tellija ei tasu ettemaksu. 3. Tasumine töö eest toimub pärast töö üleandmist ühes osas. 4. Töö võetakse vastu üleandmise-vastuvõtmisaktiga. Aktsepteeritud akti alusel koostatud arve tasub tellija 14 päeva jooksul arvates arve esitamisest. Pakkumus esitada Tapa Vallavalitsuse e-postile vallavalitsus@tapa.ee hiljemalt 13.06.2022 kell 10:00. Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima maksumusega pakkumus. Hanke eest vastutavaks isikuks on ettevõtlusspetsialist Marko Teiva, GSM 58667515, tel 32 29661, e-mail: marko.teiva@tapa.ee Objektidega on võimalik tutvuda kohapeal alates 13.06.2022.a Teenuse hinnanguline maksumus koos käibemaksuga 10 000 eur.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

13.06.2022

Avaldamise kuupäev:

03.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked