Taotluse koostamine NEFCO-le

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Sisseosetava teenuse sisu, eesmärk ja tehniline kirjeldus. Narva linna reoveepuhasti lasti käiku 2005 aastal, kuid juba on selles ilmenud mitmed kitsaskohad ning seadmestik ja tehnoloogia amortiseeruvad. Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist. Millises mahus, peab selguma eeluuringute käigus. Nende eeluuringute rahastamist loodetakse saada NEFCO-lt. Seetõttu AS Narva Vesi soovib esitada NEFCO-le (The Nordic Environment Finance Corporation) taotluse rahastuse saamiseks Narva linna reoveepuhastile eeluuringute läbiviimiseks (tehnoloogia tehnilise seisukorra audit, tehnoloogia rekonstrueerimiseks kava koostamine, ehituseks eelprojekti koostamine). Edaspidi on AS-l Narva Vesi reoveepuhastiga seotud investeeringute plaan kavas ka ellu viia. Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg: hinnapakkumused palume esitada hiljemalt 13.06.2022 kell 16.00 e-postile: info@narvavesi.ee Lisaküsimuste tekkimisel on kontaktisikuks: Hilje Õunapuu, tel 56690036, e-post: hilje@narvavesi.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

13.06.2022

Avaldamise kuupäev:

03.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked