Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankekutse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet soovib tellida Narva linna taju-uuringut, mille tulemusena Amet saaks endale üldplaneeringu koostamisel praktiliselt kasutatava hinnangu tuleviku linnaruumi kujundamiseks. Probleemi püstitus Narva Linnavolikogu 25.12.2017. a otsusega nr 83 sai kinnitatud Narva linna üldplaneeringu (vt. http://www.narvaplan.ee/?menu=2&page=1) ülevaatamise tulemused, kus toodi välja põhjendused uue üldplaneeringu koostamiseks. Üldplaneeringu täiendava ülevaatamise tulemusel ja üldplaneeringu võimalike lähteseisukohtade analüüsimisel (vt. https://arcg.is/5rG9m) joonistus välja ühe esmase küsimusena üldplaneeringu kohandamine vastavaks kahaneva elanikkonnaga linnale. Narva elanikkond väheneb eelkõige vananemise, aga ka negatiivse rändesaldo tingimustes. Narva linna elanike prognoosi alusel võib (erinevate stsenaariumite korral) oodata järgneva 12 aasta jooksul 10-22% kahanemine. Linna ei saa arendada elaniketa ja see jääb atraktiivse elupaigana püsima, kui nooremad põlvkonnad valivad selle elukohaks. Kuidas näevad praegused erinevas vanuses noored Narva linnas asuvaid paiku ja mis on Narva linnas oluline praeguste noorte jaoks, kellest osa võib 2035 aastal olla Narva linna elu eestvedajad?

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

30.12.2019

Avaldamise kuupäev:

17.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked