Suursündmuste korraldamise teenus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Suursündmuse all mõeldakse hankija erinevate ürituste korraldamisega seotud teenuse tellimist, mh kontserdi, esitluse, seminari, workshop, kõrgetasemelise konverentsi vm ürituse korraldamist kas nn täislahendusena või muus vormis. Hankija jätab endale õiguse sõlmida raamleping ainult ühe pakkujaga, kui vastavaks tunnistatud pakkumusi on ainult üks, kohaldades raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimisel alternatiivseid tingimusi. Sellisel juhul on tegemist raamlepingu muutmisega RHS § 123 lg 1 p 2 alusel. Alternatiivsed raamlepingu sätted ühe või mitme pakkujaga on toodud hanke alusdokumentides, erinevus seisneb minikonkursiga seotud regulatsioonides.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

06.01.2023

Avaldamise kuupäev:

15.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked