Suurküla Rannatee korrastus 21

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

1.4 Hanke objekt. Suurküla Rannatee (aadress: Suurküla tn, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnumaa) korrastamine ja vajalike seonduvate tööde teostamine vastavalt hanke tehnilisele kirjeldusele. Objekti iseloomustus ja tehnilised andmed: Kinnistud: katastritunnus 21301:006:0196 (Häädemeeste alevik, Suurküla tn 8//Risti); 21301:006:0331 (Häädemeeste alevik, Luitemaa looduskaitseala 26) ja 21301:006:0197 (Häädemeeste alevik, Suurküla tn 4//Seltsimaja). Olemasoleva seisukorra iseloomustus: Suurküla tn 4 Seltsimaja juurest ajalooliselt välja kujunenud rannatee Häädemeeste jõe paremal kaldal on katteta pinnastee, mis on sageli üle ujutatud. Rannateel oleva silla käsipuud on mädanenud ning vajavad väljavahetamist. 2. Tehniline kirjeldus 2.1 350 m rannateest mere poolses otsas välja kaevata 1m lai 0,5m sügav ase, paigaldada geotekstiil ja täita kruusaga, tihendada tugevalt, servad täita ja siluda väljakaevatud pinnasega. Tee muldesse paigaldada kaks truupi sonnide kohale, truupide otsad kindlustada maakivide ja mätastega. Sillale paigaldada uued käsipuud. Ülejäänud raja osal (kuivemal) täita lohud kruusaga, siluda, tihendada. 2.2 Ehitustööde algus on juuli 2021.a ja lõpptähtaeg september 2021.a. kui ilmad lubavad. Ehitustööde täpsem ajakava lepitakse kokku töövõtulepingu allkirjastamise käigus. 2.3 Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutu. 2.4 Maksmine toimub 15 päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete alusel pärast ehitustööde lõppu. 2.5 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise. 2.6. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid, mis ilmnevad töö teostamisel. 2.7 Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja. 2.8 Peale pakkumuste laekumist jätab Tellija endale võimaluse pidada parima pakkujaga läbirääkimisi teostatavate tööde mahtude osas lähtudes ühikuhinnast ja Tellija võimalustest, või kõik pakkumused tagasi lükata. 4. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine 4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 06.07.2021, kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus Häädemeeste Vallavalitsusse, aadressil Uulu küla, Häädemeeste vald 86502 Pärnumaa. Ümbrik varustada märksõnaga“ Treimani Rahvamaja betoonplatsi rajamine“ või emailile „haademeeste@haademeste.ee. 4.2. Pakkumus esitada eesti keeles. 4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita. 4.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast. 4.5. Pakkumused avatakse ja hinnatakse 06.07.2021.a. Pakkumusi avab Häädemeeste Vallavalitsuse hankekomisjon. 4.6. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui on esitatud punktides 3.2 kuni 3.4 nõutud dokumendid.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

06.07.2021

Avaldamise kuupäev:

18.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked