Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu, asukoha eelvaliku, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruande koostamine Rahandusministeeriumile II

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu ja selle mõjude hindamise eesmärgiks on piirkondade konkurentsivõime suurendamine ning ääremaastumise vähendamine läbi püsiühenduse kavandamise üle Suure väina mandrilt Muhu saarele. Teenuse osutaja konsulteerib Rahandusministeeriumit Suure väina püsiühenduse REPi asukoha eelvaliku, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH esimese etapi aruande koostamisel ning LS ja VTK lisas olevate uuringute läbiviimisel ja asukoha eelvaliku etapi eskiisprojekti koostamisel - sh ka tehnilises kirjelduses nimetud töid teostades ja uuringuid läbiviies.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

19.12.2022

Avaldamise kuupäev:

18.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked