Standardiseeritud võimsustega päikeseenergialahenduste projekteerimis- ja ehitustööd

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Konkursi eesmärgiks on sõlmida töövõtuleping standardiseeritud võimsustega päikeseenergialahenduste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks (edaspidi Leping, vt "Lisa 2. Töövõtulepingu projekt"). Konkursi mahtu kuuluvate tööde kirjeldus on leitav konkursi alusdokumendist "Lisa 1. Tehniline kirjeldus". Lepingu ese ei ole seotud RHS § 147 toodud võrgustikusektori tegevusega. Konkursi protseduur viiakse läbi vastavuses VÕS § 1009-§ 1013 ning asjakohaste õigusaktide ja konkursi korralda poolt koostatud juhiste ja teiste alusdokumentidega. Hankija jätab endale õiguse pidada konkursi raames läbirääkimisi, mille eseme ja ulatuse määrab hankija. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tehnilised tingimused, lepingu tingimused ja muud asjaolud, tingimusel, et lepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks. Hankija võib läbi rääkida ka pakkumuse üle, kui selles ei esine sisulisi või olulisi kõrvalekaldeid konkursi alusdokumentides nimetatud tingimustest.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.06.2022

Avaldamise kuupäev:

08.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked