Sõle 27 Kolde Mini Rimi elektrikaabli vahetus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<strong>Rimi Eesti Food AS</strong> on läbi viimas hanget, leidmaks parimat pakkujat Kolde Mini Rimi elektrikaabli vahetustöödeks<strong>.</strong><br><strong><br><strong><u>Üldandmed:</u></strong><u><br></u></strong>Hanke nimetus: Kolde Mini Rimi elektrikaabli vahetus<br>Ehitustööde teostamise koht: Sõle 27, Tallinn<br>Hankija: Rimi Eesti Food AS<br>Esindaja: Anti Tähe; hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsiooni-moodulit.<br><br><strong>Pakkumine peab sisaldama:</strong><br>Sõle 27 Tallinn liitumiskilbis on peakaitse suurendatud 3x100A pealt 3x125A peakaitsmele. Seoses sellega ei vasta liitumiskilbi ning Sõle 27 elektripaigaldise peakilbi vaheline kaabelliin koormusele ja kehtivatele normidele. Soovime pakkumist kaabelliini nõuetele vastavusse viimiseks:<br><ul><li>Uue kaabelliini paigaldamine ja ühendamine koos kõikide vajalike materjalidega;</li><li>Kaevetööd ja taastustööd koos vajalike asfalditöödega ja haljastustöödega;</li><li>Vana kaabelliini utiliseerimistöödega seonduv;</li><li>Teostusdokumentatsiooni koostamine</li></ul>Kõikide vajalike lubade vormistamine, tehniliste tingimuste ning nende kooskõlastamine vajalikes ametkondades, kõikide ehitamiseks ning kasutamiseks vajalike dokumentide vormistamine ja vajadusel geoaluse uuendamine on Pakkuja kohustus.<br><strong><u>Ehitustööde teostamise aeg:</u></strong><strong><u><br></u></strong>3 kvartal 2022<br>NB! Täpsem töödeajagraafik on poolte kokkuleppel<br><br><strong><u>Lisatud objekti alusdokumendid</u></strong><u>:</u><br><ul><li>4782T Sõle 27 olemasoleva elektrikaabli teostusjoonis</li><li>20220705 Sõle 27 kaablivahetuse hinnapakkumise vorm‏‏‎‪‎‪‎‏‎‪‪‬‏‪‪‬‎‎‎‎</li></ul><br>Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki Eestis kehtivaid seaduseid, määruseid jm. õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.<br><strong><br><strong><u>Pakkumusega seotud riskid:</u></strong><u><br></u></strong>Pakkumusega seotud kulusid ei hüvitata. Tegeliku olukorraga tutvumine, riskide tuvastamine, pakkumusdokumentidest tulenevate võimalike vastuolude väljaselgitamine kuulub Pakkuja kohustustesse.<br><strong><br><strong><u>Pakkumuse esitamine:</u></strong><u><br></u></strong>Pakkumus esitada Pakkuja hinnapakkumuse tabeli vormil. Hinnad palume tööliikide lõikes lahti kirjutada.<br><strong><br><strong><u>Pakkumise tähtaeg:</u></strong><u><br></u></strong>Teie pakkumist ootame 22.07.2022.a. kell 15:00<br>Pakkumine peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva.<br><br><strong><u>Hankeleping:</u></strong><u><br></u>Parima pakkumuse esitajaga sõlmitakse hankeleping.<br>Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke juures "<strong>Tutvu hanke materjalidega</strong>".<br><br><strong>Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta. Pakkumused on kuni hanke tähtaja saabumiseni varjatud.</strong><br><br>Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post <a href="mailto:eesti@mercell.com">eesti@mercell.com</a>.<br><br>Hankega seotud küsimustes palun võtta ühendust Hankija esindajaga kasutades Mercell hankekeskkonna kommunikatsioonimoodulit.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.07.2022

Avaldamise kuupäev:

06.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked