Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Sillamäe Vanalinna Koolis

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

3. Hanke objekt, maht ja tehniline kirjeldus 3.1. Hanke objektiks on: sisevee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ja seadmete hooldus. Eesmärgiks on tagada operatiivne hooldatavate süsteemide ja seadmete energiasäästlik, eesmärgipärane ilma häireteta töötav süsteem. 3.1.1. Hooldus:  hooldavate ventilatsioonisüsteemite kontroll. Hooldus peab olema üks kord kvartallis (tasumine toimub eraldi faktiliselt kulutatud aja eest vastavalt pakkumuse maksmuses näidatud tariifile (Lisa 6);  sisevee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide remondi- ja avariitööd hankija väljakutsel (tasumine toimub eraldi faktiliselt kulutatud aja eest vastavalt pakkumuse maksmuses näidatud tariifile (Lisa 6). 3.2. Hooldustööde teostaja peab garanteerima kõigi süsteemide toimimise ning hooldustööde käigus kõikvõimalike kahjustuste kõrvaldamise. Töid tuleb teostada olukorras kus hoone on pidevalt kasutuses. 3.3. Hooldustööde teostaja peab kontrollima hoone ohutust, et tagada jätkuvalt kasutajate ohutus nii hoone püsivuse, tuleohutuse kui tervisekaitse seisukohalt. 3.4. Pakkuja vastutab oma kohustuste rikkumisega Hankijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, kahju hüvitamise nõuded täidab pakkuja. 3.5. Kvalifitseerimise tingimustele vastamise hindamiseks esitab pakkuja kinnituse Lisa 5 alusel, et omab spetsialiste, kelle kutsealased pädevused võimaldavad täita hankes kirjeldatud töid.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

20.01.2020

Avaldamise kuupäev:

07.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked