Sisevee-, kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ning seadmete hooldus Hoolekandeasutuse Sügis hoones

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

2. Hanke iseloomustus: 2.1. Hankija eesmärgiks on aadressil Geoloogia 18, Sillamäe linn asuva hoones tagada operatiivne hooldatavate süsteemide ja seadmete energiasäästlik, eesmärgipärane ilma häireteta töötav süsteem. 2.2. Hooldustööde teostaja peab garanteerima kõigi süsteemide toimimise ning hooldustööde käigus kõikvõimalike kahjustuste kõrvaldamise. Töid tuleb teostada olukorras kus hoone on pidevalt kasutuses. 2.3. Hooldustööde teostaja peab kontrollima hoone ohutust, et tagada jätkuvalt kasutajate ohutus nii hoone püsivuse, tuleohutuse kui tervisekaitse seisukohalt. 2.4. Pakkuja vastutab oma kohustuste rikkumisega Hankijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, kahju hüvitamise nõuded täidab pakkuja. 3. Hankelepingu täitmise tähtajad: 3.1. Hankeleping sõlmitakse vastavalt Riigihangete seadusega § 69 sätestatud korras. 3.2. Hankeleping sõlmitakse kehtivusega 01.01.2020.a – 31.12.2020.a.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

08.01.2020

Avaldamise kuupäev:

02.01.2020

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked