Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Vikipalu külas Anija vallas (PE2023-43)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks vajalike eelprojektide koostamine, maakasutuskokkulepete sõlmimine ning ehitustööde teostamine Vikipalu külas. Teostamise tähtajad: 1) eelprojekt (sh ehitusteatis ja maalepingud) - 170 päeva alates lepingu sõlmimisest; 2) magistraalvõrk 120 päeva alates ehitustellimuse esitamisest; 3) kliendiliinide 1. voor - 60 päeva alates ehitustellimuse esitamisest; 4) kliendiliinide 2. voor - 60 päeva alates ehitustellimuse esitamisest. NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil". Kui pakkujal jääb raadionuppude valik tegemata, loeb hankija, et pakkuja on teinud pakkumuses „Jah“ valikud (välja arvatud tingimuse "Ühispakkujad" puhul).

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

22.11.2022

Avaldamise kuupäev:

04.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked