Sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Lääne-Virumaal (Kadrina ja Rakvere vallas) (PE 2022-1)

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks vajalike eelprojektide koostamine, maakasutuskokkulepete sõlmimine ning ehitustööde teostamine Kadrina alevikus, Hulja alevikus, Leikude külas, Ridakülas, Karitsa külas, Arkna külas ja Päide külas. Teostamise tähtajad: 1) eelprojekt (sh ehitusteatis ja maalepingud) - 140 päeva alates lepingu sõlmimisest; 2) magistraalvõrk - 120 päeva alates vastava ehitustellimuse esitamisest; 3) kliendiliinide 1. voor - 60 päeva alates vastava ehitustellimuse esitamisest; 4) kliendiliinide 2. voor - 60 päeva alates vastava ehitustellimuse esitamisest. NB! Pakkumus peab olema jõus 14 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates. NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil". Juhul kui pakkujal jääb raadionuppude valik tegemata, siis loeb hankija, et pakkuja on teinud pakkumuse esitamisega „Jah“ valikud (välja arvatud tingimuse "Ühispakkujad" puhul).

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

18.06.2021

Avaldamise kuupäev:

07.06.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked