Seadmete hankimine üldhariduskoolidele

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Eesmärk:Hanke eesmärgiks on soetada Elva valla koolidesse (2 Elva valla kooli) seadmeid, mis aitavad tõhustada Elva valla koolides valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, luues haridusliku erivajadusega õpilastele võimalused saada senisest paremat tuge hariduse omandamisel kodukohajärgses üldhariduskoolis. Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks muudetakse õpikeskkondi, et õpilastele oleks tagatud motiveeriv ja metoodiliselt mitmekülgne õpikeskkond. Tingimused ja nõuded pakkujale:•Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 31.08kell 16.30.•Seadmedpeavad jõudma hankijani mitte hiljem kui detsember 2021.•Pakkumus peab kehtima vähemalt 30 päeva alates selle esitamisest. •Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused. •Juhul kui hankedokumendides (sh toodete kirjelduses) on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, on pakkujal õigus pakkuda nimetatuga kõikide teadaolevate näitajate poolest samaväärseid tooteid. •Kõik pakutavavad tooted peavad olema eestikeelsete juhistega.•Kõik hangitavad tooted peavad vastama Euroopas kehtivatele ohutus-ja kvaliteedinõuetelening vastamakasutusotstarbele ja olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või EU-maades. Samuti peavad tooted olema sobilikudkoolikeskkonnas kasutamiseks (nt materjalide kvaliteet + ohutus).•Pakkumus peab sisaldama transporti hankija poolt osutatud sihtkohta (Elva valla haldusterritooriumil asuvad koolid). Hindamise kriteeriumid:•Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi madalaima kogumaksumuse alusel. Lisainformatsioon: Hanketingimuste kohta selgituste saamiseks ning lisaküsimustega palume pöörduda Elva Vallavalitsuse haridusspetsialisti Auli Mäesalu poole e-posti teel (auli.maesalu@elva.ee).

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

31.08.2021

Avaldamise kuupäev:

19.08.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked

Riigihanked, nimetus

Pakkumise lõpp

CNC freesi ostmine 10.05.2021
Kasutatud metallilõike CNC freespink 27.04.2021
CNC freesi ostmine 25.01.2021
CNC freesi ostmine 25.01.2021
CNC freesi ostmine 11.12.2020