Sadamate ventilatsiooni- ja jahutusseadmete renoveerimine ja kaasajastamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Palume esitada pakkumus AS Tallinna Sadama A-terminali ventilatsiooniseadmete rekonstrueerimise, (ventilaatorite vahetus, retsirkulatsioon, automaatika, visualiseerimine, juhtimine,). Tööd teostada vastavalt lisatud Lisa 1 tehnilistele tingimustele ning lisades Lisa 1.2 ja Lisa 1.3 esitatud tootenäidistele. Juhul, kui pakkuja pakub muid tooteid, kui tootenäidistel märgitud, esitab pakkuja koos pakkumusega pakutavate toodete tehnilised näitajad, mis võimaldavad hankijal hinnata nende vastavust esitatud tehnilistele nõuetele. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta (11.2016-11.2019) jooksul täitnud vähemalt neli kliimaseadmete ja hooneautomaatika paigaldamise lepingut, igaüks maksumusega vähemalt 50 000 eurot. Kogemuse tõendamiseks esitab pakkuja teostatud tööde loetelu, tuues selgelt välja teostatud objektide kirjeldused, tööde ajad ja nende maksumused (Lisa 1.1 Lepingute loetelu). Pakkujal peab olema vähemalt kaks minimaalselt viieaastase töökogemusega diplomeeritud automaatikainseneri ja vähemalt kaks minimaalselt viieaastase töökogemusega diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneri. Esitada kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku esindaja või volitatud isiku poolt. Viimasel juhul lisada pakkumusele volikiri.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

14.01.2020

Avaldamise kuupäev:

16.12.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked