Saaremaa valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankemenetluse „Saaremaa Valla sotsiaaltransporditeenuse raamhange“ eesmärgiks on leida Saaremaa valla territooriumil sotsiaaltranspordi vedu teostavad pakkujad, kes osutavad sotsiaaltransporditeenust hanke alusdokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel. Teenust osutatakse isikule, kellel füüsilisest või psüühilisest erivajadusest tulenevalt esineb takistus isikliku- või ühissõiduki kasutamisel ja kes on valla sotsiaalosakonna poolt suunatud sotsiaaltransporditeenusele, võimaldamaks neil kasutada vajadustele vastavat transpordivahendit raviasutusse, tööle või õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks või muudeks igapäevaeluks vajalike toimingute teostamiseks. Hankija jätab endale õiguse suurendada või vähendada teenindavate isikute ringi, teavitades sellest kirjalikult vedajaid.

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

15.11.2019

Avaldamise kuupäev:

29.11.2019

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked