Risti bussiootepaviljoni hoolduskoristus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Lääne-Nigula Vallavalitsus teeb huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus väikehankele ,,Risti bussiootepaviljoni hoolduskoristus“ vastavalt hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele. 1. Tööde iseloomustus Hoolduskoristus on igapäevane koristusteenus, mis tagab bussiootepaviljoni ruumide ja ümbruse korrashoiu, puhtuse ja meeldiva üldmulje. 2. Nõuded pakkujale 2.1. Pakkuja peab olema kantud äriregistrisse; 2.2. Pakkujal ei tohi olla riiklikke maksude võlgnevusi. Hankija kontrollib iseseisvalt võlgade puudumist; 2.3. Hankija võib jätta pakkuja kvalifitseerimata, kui ta ei vasta nimetatud tingimustele; 2.4. Pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimise tingimustele, ei osale edasises hankemenetluses. 3. Pakkumuse esitamine 3.1. Pakkuja täidab avalduse hankes osalemiseks Lisa 3 kohasel vormil; 3.2. Pakkuja täidab pakkumuse maksumuse Lisa 2 kohasel vormil; 3.3. Pakkumus koos lisadega 2 ja 3 esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 5.12.2022 kell 11.00 e-posti aadressil vv@laanenigula.ee. 4. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine 4.1. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui see on esitatud nõutud vormil, sellele on lisatud nõutud dokumendid ja pakkumus vastab kõikidele pakkumuse kutses esitatud tingimustele; 4.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta pakkumuse kutses esitatud tingimustele; 4.3. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses; 4.4. Kõigi pakkumuste tagasilükkamisel saadab hankija kirjalikult teate, koos põhjendusega, kõigile pakkujatele; 4.5. Kõigi pakkumuste tagasilükkamise korral jätab hankija endale õiguse alustada läbirääkimisi. 5. Pakkumuste hindamine 1.1. Hankija hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi soodsaima hinna alusel. 1.2. Edukaks tunnistatakse soodsaima maksumusega pakkumus. 1.3. Teade eduka pakkumuse kinnitamise otsuse kohta esitatakse pakkujatele kirjalikult. Lisainformatsioon Pakkujatel on õigus saada hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hankedokumentide kohta e-postil: liina.kaljuveer@laanenigula.ee. Lisad: Lisa 1. Tehniline kirjeldus Lisa 2. Avaldus hankes osalemiseks Lisa 3. Maksumuse vorm Lisa 4. Lepingu projekt

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

05.12.2022

Avaldamise kuupäev:

23.11.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked