Riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 103,650 – 109,543 asuva Pataste - Igavere lõigu põhiprojekti ekspertiisi koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Transpordiamet teeb Teile ettepaneku esitada hinnapakkumus riigitee 3 Jõhvi – Tartu – Valga km 103,650 – 109,543 asuva Pataste - Igavere lõigu põhiprojekti ekspertiisi koostamiseks. Ekspertiis koostada vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 1). Arvestada, et vastutaval eksperdil peab olema kutsestandardi kohane pädevus (tee ehitusprojekti ekspertiisi tegemine). Töö teostamist alustatakse alates Tellija poolt antud kirjalikust korraldusest. Hinnapakkumus esitada lisas 3 toodud hinnapakkumuse vormil hiljemalt 20.06.2022. a kell 10.00 e-posti aadressile info@transpordiamet.ee. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim. Kui kaks või enam pakkumust on võrdse madalaima käibemaksuta maksumusega, siis tunnistatakse edukaks hankijale ajaliselt varem laekunud pakkumine. Hinnapakkumust küsides ei seo Transpordiamet ennast esitatud pakkumuste aktsepteerimisega. Langetatud otsusest teavitatakse pakkujaid hinnapakkumuses esitatud e-posti aadressil. Edukaks tunnistatud pakkujale esitatakse töövõtuleping allkirjastamiseks, pakkuja peab saatma tema poolt allkirjastatud töövõtulepingu hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates selle allkirjastamiseks esitamist hankija esindaja poolt määratud e-posti aadressile. Kui edukaks tunnistatud pakkuja ei allkirjasta lepingut 3 päeva jooksul alates hankija poolt allkirjastatud lepingu saatmisest edukale pakkujale, siis hindab hankija kõiki ülejäänud pakkumusi uuesti ja tunnistab edukaks hindamise tulemusel järgmise pakkuja. Küsimuste korral palun koheselt ühendust võtta e-posti teel.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

20.06.2022

Avaldamise kuupäev:

14.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked