Ratasaluste (ratastega kastialuste) ost

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

<strong>Selver kuulutab välja hanke ratasaluste (ratastega kastialuste) ostuks.</strong><br><br>Hange ei ole jaotatud osadeks. Osalisi pakkumisi ei aktsepteerita.<br><br><strong>Hankedokumentideks</strong> (edaspidi HD) on:<br>1. Hankekutse koos kõikide lisadega (vt p6)<br>2. Kõik enne pakkumuste esitamise tähtpäeva pakkujale saadetud dokumendid, millega on muudetud<br>või selgitatud HD nõudeid. HD osad täiendavad üksteist ning moodustavad tervikliku aluse pakkumuse<br>koostamiseks.<br><br><strong>Hanke objekti kirjeldus</strong><br>Hanke raames soovib Selver osta nelja pöörleva rattaga plastikust ratasaluseid (kastialuseid), järgmistes mõõtudes kastide transportimiseks:<br>1. 400*600mm<br>2. 300*400mm<br>3. 150*400mm<br>4. 435*345mm<br>5. 2* 400*600mm<br><br>Selveris kasutusel olevate kastide visuaalsed näidised on lisatud HD Lisa 2.<br>Esmatellimuse mahuks on 905 väiksemat ratasalust (positsioonid 1-4 kokku) ning 141 suuremat alust (positsioon 5, kahe 400*600mm kasti transpordiks).<br><br>Hankel pakutud hinnad peavad sisaldama tellimuspõhist transporti Selveri kauplustesse (Kaupluste asukohad lisatud HD Lisa 1) kogu lepingu kehtivuse perioodil. Lisaks esmatellimusele on Selveril õigus esitada täiendavaid tellimusi kogu lepinguperioodi kestel.<br><strong><br>Hanke ajakava‏‏‎‬‪‬‎‎‬‎‏‏‏‏‎‪‎‬‪‬</strong><br>Hanke väljakuulutmine: 12.12.2022<br>Hankel osalemise kinnitused: 19.12.2022<br>Kirjalike küsimuste esitamise tähtaeg: 20.12.2022<br>Kirjalikele küsimustele vastamine: 21.12.2022<br>Hankepakkumiste esitamise tähtaeg: 30.12.2022<br>Lepinguliste ettepanekute esitamise tähtaeg: 30.12.2022<br>Hanke hindamisperiood, läbirääkimised pakkujatega: 02.01-06.01.2022<br>Näidiste esitamine ning testimine W2<br>Lepingu sõlmimine: jaanuar 2023<br>Esimene tarne: veebruar 2023 (esimene tarne 15 suurt alust ja 80 väikest alust veebruari esimeses pooles).<br><br>Pakkuja juhatuse liikme või volitatud esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud hankepakkumine tuleb esitada aadressile <a href="mailto:hange@selver.ee">hange@selver.ee</a>. Pakkumuse kohale jõudmise kohta saab pakkuja automaatteate.<br>Keelatud on edastada hankepakkumist teistele adressaatidele. Nimetatud tegevus võib kaasa tuua hankelt diskvalifitseerimise.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

30.12.2022

Avaldamise kuupäev:

13.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked