Räpina mõisa muuseumiruumide ja külaliskorteri sisekujundusprojekti koostamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist Räpina mõisa muuseumiruumide ja külaliskorteri sisekujundusprojekti koostamiseks. Ülevaade töödest: Projekteerimise asukohaks on Põlva maakonnas Räpina vallas Räpina linnas Pargi tee 28 katastriüksusel (70501:005:0011) asuva Räpina mõisa peahoones asuva muuseumiruumid ja külaliskorter.  Hoone on ehitismälestis ja kantud kultuurimälestiste riiklikku registrisse nr 23816 alla.  Hoone on kantud ehitusregistrisse nr 110023759 alla. Lepingulisteks töödeks on: 1. Sisekujundusprojekti koostamine lähtudes tellija soovist, lähteülesande kirjeldusest (Lisa 1), muinsuskaitse eritingimustest ( kooskõlastus saabub august 2022) ning peab olema ehitusprojekti koostajaga koostöös; 2. Pakkuja tutvub objektiga ja sellele esitatud nõuetega kohapeal, enne pakkumise esitamist. 3. Töömahtude mahutabeli koostamine ning eeldatava hinnakalkulatsiooni koostamine; 4. Projekti kooskõlastamine Muinsuskaitse ja Päästeametiga; Sisekujundusprojekt peab vastama:  Muinsuskaitseseadus mis on vastu võetud 20.02.2019.a.-l;  Räpina mõisa peahoone viimistluskihtide uuringu aruandele, mis on kooskõlas Muinsuskaitseameti poolt;  „Tuleohutuse seadus“ vastu võetud 05.05.2010.a.-l  EVS 812-7:2018 „ehitiste tuleohutus“ osa 7 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“:  Riigikogu seadus „Seadme ohutuse seadus“ vastu võetud 18.02.2015.s.-l.  Töö teostaja peab omama muinsuskaitseliste objektide tegevusluba. Hankija kontrollib seda avalikest registritest Hinnapakkumise esitamine ja hindamine Hinnapakkumine esitada Räpina valla e-posti aadressile vald@rapina.ee 20.07.2022 hiljemalt kella 13:00-ks. Hinnapakkumised vaadatakse üle kolme tööpäeva jooksul ja koostatakse hinnapakkumiste maksumuste protokoll, mille koopia saadetakse koheselt e-postiga pakkujatele. Edukaks tunnistatakse pakkumine, mille maksumus on kõige madalam. Räpina Vallavalitsusel on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõigi hinnapakkumiste maksumused on tellija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et tööde teostamine ei ole sellise maksumusega tellijale vastuvõetav. Otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise või kõigi pakkumiste tagasi lükkamise kohta teeb hankija hiljemalt 22.07.2022. Töövõtulepingu sõlmimine ja tingimused Hankija sõlmib eduka pakkujaga lepingu pärast pakkumuse edukaks tunnistamist hiljemalt kahe nädala jooksul. Pakkuja peab allkirjastama talle allkirjastamiseks edastatud lepingu hiljemalt viie (5) päeva jooksul. Töödega on võimalik alustada koheselt pärast lepingu sõlmimist. Tööde esitamise tähtaeg on 07.10.2022 Tööde eest tasumine toimub arve alusel tööde lõpetamise järel. Tööde teostaja vastutab tööde käigus tekitatud võimalike kahjude eest kolmandatele isikutele.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

20.07.2022

Avaldamise kuupäev:

11.07.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked