Rannamäe tee 5, Põhja-Tallinna linnaosas asuvale kinnistule veekaevu ja veemõõdusõlme ehitamine vastavalt Tallinna Vee poolt kooskõlastatud projektile

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (edaspidi TLT) korraldab väikehanke järgides riigihangete seaduse §-s 3 märgitud üldpõhimõtteid. Väikehanke eesmärgiks on Rannamäe tee 5 (katastritunnus 78401:101:2199), Põhja-Tallinna linnaosas asuvale kinnistule veekaevu ja veemõõdusõlme ehitamine vastavalt Tallinna Vee poolt kooskõlastatud projektile (lisa 2). Ehitusluba ehitise lammutamiseks on menetluses Tallinna Linnaplaneerimise Ametis läbi Riikliku ehitisregistri (www.ehr.ee). TLT teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus vastavalt käesolevas pakkumuse esitamise ettepanekus (edaspidi Ettepanek) toodud tingimustele: 1. TLT poolt ostetava teenuse/asja/ehitustöö kirjeldus: Väikehanke esemeks on Rannamäe tee 5, Põhja -Tallinna linnaosas asuvale kinnistule veekaevu ja veemõõdusõlme ehitustööd vastavalt kutse lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele ja lisatud ehitusprojektile. 2. Pakkumuse esitamise tähtaeg ja nõuded pakkumusele: 2.1. Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 08.12.2022 kell 12.00. 2.2. Pakkumus esitatakse TLT e-posti aadressile vitali.petrov@tlt.ee ja hille.sinivee@tlt.ee märkides teemaks „Rannamäe tee 5, Põhja-Tallinna linnaosas asuvale kinnistule veekaevu ja veemõõdusõlme ehitamine, mitte avada enne 08.12.2022 kell 12.00.“

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

08.12.2022

Avaldamise kuupäev:

07.12.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked