Rail Baltica Ülemiste raudteeinfrastruktuuri ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Tellija eesmärk on rajada Ülemiste raudteepeatuse asemele Rail Baltica rahvusvaheline reisiterminal koos selle juurde kuuluva taristuga. Reisiterminal on mõeldud Rail Baltica 1435 mm ja Eesti Raudtee 1520 rööpmelaiusega liinidel kasutatava reisijateveo veeremi teenindamiseks peatusena nii kiir- kui ka kohalikele rongidele. Koos reisiterminali ehitamisega on vaja ümber ehitada Ülemistel asuv 1520 rööpmelaiusega raudteeinfrastruktuur ning selle aladele jäävad tehnovõrgud ja rajatised. Omanikujärelevalve teenus ehitustööde ja garantiiperioodi ajal tulenevalt Ehitusseadustikust ja Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrusest nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“.

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

18.07.2022

Avaldamise kuupäev:

13.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked