Raietööd Mustvee valla kalmistutel

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Mustvee Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust järgmiste Jõgeva maakonnas Mustvee vallas asuvate puude likvideerimiseks: 1) 5 puud Lohusuu Veneküla kalmistul (katastritunnus 42001:001:0673); 2) 11 puud Lohusuu Eestiküla kalmistul (katastritunnus 42001:001:0505); 3) 11 puud Mustvee kalmistul (katastritunnus 48501:001:0075); 4) 5 puud Avinurme kalmistul (katastritunnused 16401:002:0195-0196, 16401:002:0426); 5) 1 puu Lohusuu alevikus aadressil Avinurme tee 75 (katastritunnus 42002:003:0051). Likvideeritavad puud näidatakse soovi korral kätte Mustvee kalmistuvahi Anatoli Topkini (tel 5226729), Avinurme kalmistuvahi Agne Matso (tel 5060548) ja Lohusuu teenuskeskuse haldusjuhi Einar Hinno poolt (tel 58605672). Raietööd tuleb Lohusuu Veneküla kalmistul ja Avinurme tee 75 maaüksusel läbi viia augustikuu jooksul, ülejäänud kalmistutel hiljemalt 31. oktoobriks 2021. Raie tuleb teostada võimalikult maapinna lähedalt ja raiejäätmed (nii oksad kui ka tüved) tuleb objektilt kohe ära vedada. Elektriliinide ja teede kaitsevööndites tuleb arvestada õigusaktidest tulenevate piirangute ja kohustustega. Raie teostamisel tuleb järgida töökaitse- ja ohutusnõudeid ning välistada teistele isikutele kuuluva vara, sealhulgas kalmisturajatiste kahjustamine. Tekitatud kahjud hüvitab Mustvee Vallavalitsuse poolt tööde läbiviijaks valitud isik. Pakkumuse, mis sisaldab tööde kogumaksumust koos käibemaksuga, palume esitada hiljemalt 28. juuliks 2021 e-posti aadressile pille.lapin@mustvee.ee Seotud failid: Pakkumuskutse.pdf Mustvee kalmistu puud.pdf Lohusuu - Avinurme tee 75 saar.pdf Asukohaskeem - Mustvee kalmistu.png Asukohaskeem - Lohusuu kalmistud.png Asukohaskeem - Avinurme kalmistu.png

Tarnija:

Pakkumise lõpp:

28.07.2021

Avaldamise kuupäev:

20.07.2021

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked