Puuetega lastega perekondade majutus

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

2. Konkursi ese Konkursi esemeks on puuetega lastega perekondade majutus kuurorttsoonis (Eesti territooriumil). Periood: 18.07.2022 – 22.07.2022. 3. Nõuded pakkujale 3.1 Pakkuja peab olema äriregistris või asukohamaa vastavas registris registreeritud. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumisele asukohariigi registri tõendi, mis kinnitab registreeritust oma asukohamaajärgses äriregistris. Eestis asuva äriühingu registreeritust kontrollib konkursi korraldaja iseseisvalt (pakkuja ei pea tõendit esitama). 3.2 Pakkujal puuduvad pakkumiste esitamise tähtpäeval riiklikud maksuvõlad. Konkursi korraldaja kontrollib riiklike maksuvõlgade puudumist avalikust andmekogust. Edukal pakkujal riiklike maksuvõlgade puudumist kontrollitakse täiendavalt lepingu sõlmimise päeval. 3.3 Majutusasutus ja majutustingimused peavad vastama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.04.2021.a määruse nr 17 „Majutusteenuse osutamise nõuded“ 1. peatükis kehtestatud majutusteenuse osutamise üldnõuetele. 3.4 Ligipääsetavus ratastoolis inimestele. 3.5 COVID-19 käitumissoovitused majutusettevõtetele järgimine: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/kaitumissoovitused_majutusettevotetele_12.05.22.pdf 3.6 Pakkuja peab tagama 2 kahekohalist tuba perioodiks 18.07.2022 – 22.07.2022. Majutusasutuses viibimise aeg on 5 päeva (4 ööd). 3.7 Toitlustuse tagamine laste ja laste saatjate jaoks majutusasutuses viibimise ajal, sh hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök (inimeste arv on 4). 4. Pakkumise maksumus Teenuse kogumaksumus (koos kõigi maksudega) eurodes 5. Pakkumise vormistamine 5.1 Pakkumises peavad sisaldama järgmised andmed: 5.1.1 pakkuja üld- ja kontaktandmed; 5.1.2 vabas vormis kirjalik kinnitus konkursi punktides 3.1 – 3.7 nimetatud nõuetele vastavuse kohta; 5.1.3 vabas vormis teenuse kirjeldus (mis sisaldab teenus) 5.1.4 näidismenüü (hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök) vabas vormis perioodiks 18.07.2022 – 22.07.2022. 5.1.5 pakkumise maksumus. 6. Lepingu sõlmimine Konkursi võitjaga sõlmitakse leping. 7. Konkursi muud tingimused 7.1 Konkursi korraldaja võib konkursist loobuda või konkursi teatavaks tehtud tingimusi muuta. Konkursist loobumine või tingimuste muutmine tehakse teatavaks samal viisil kui konkurss või selle tingimused. 7.2 Konkursi korraldaja võib tagasi lükata kõik pakkumised. 7.3 Esitatud pakkumiste läbivaatamine ja otsustamine toimub hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist. Ootame Teie pakkumisi hiljemalt 20.06.2022 e-posti aadressile sotsiaalabiamet@narva.ee. Lisainfo: e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

20.06.2022

Avaldamise kuupäev:

10.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked