Puuetega inimeste eluruumide kohandamine

Tagasi hanke otsingusse

Hanke detailid

Kirjeldus:

Hankelepingu objekt Käesoleva hanke objektiks on Puuetega inimeste eluruumide kohandamine. Hange on seotud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufondis rahastatud projektiga nr 2014-2020.2.05.20-0365 "Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Võru linnas", IV etapp. Tehniline kirjeldus Teenuse osutamise koht: Võru linn. Lisa 1 – tehniline kirjeldus 5. Hankelepingu kogus ja kestus Viis kuud. 6. Hankelepingu üldtingimused Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna. Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale tööde lõplikku üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. Ettemaksu ei võimaldata. 7. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus Ei. 8. Osalemistingimused ja nõuded pakkujale Pakkuja ei tohi olla võlgu Võru linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija. 9. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 30 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. 10. Pakkumuse koostamine Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro. Struktuur: Pakkumus allkirjastada digitaalselt. Hinnapakkumuse vorm 11. Pakkumuste esitamine Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@voru.ee. Pakkumus pealkirjastada „Puuetega inimeste eluruumide kohandamine" Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 17. juuni 2022 kell 10.00. 12. Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel. Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind Hanketeate lisad: Lisa 1 Tehniline kirjeldus Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm Seotud failid: Puuetega inimeste teluruumide kohandamise tehnilised tingimused 2022.pdf Mahutabel Puuetega inimeste eluruumide kohandamine 1.xlsx

Tarnija:

Pakkumise tähtaeg:

17.06.2022

Avaldamise kuupäev:

08.06.2022

Väärtus:

Blur

Dokumendid:

Blur
Blur
Blur

Lisainfo:

Blur

Sarnased hanked